1. Bedrift
  2. /
  3. Rådgivning
  4. /
  5. Risikostyring
  6. /
  7. Forberedelse til møte om risikorådgivning

Forberedelse til møte om risikorådgivning

Vi ser frem til å gi deg gode og tilpassede råd rundt selskapets renterisiko.
Woman looking forward in front of a blue wall.

Tilgjengelige instrumenter for å oppnå ønsket renteeksponering

Rentebytteavtaler / Renteswap 

Har bedriften lån med flytende rente og forventer renteoppgang, kan bedriften bytte fra flytende rente til fast rente med en renteswap. Tilsvarende er det også mulig å bytte fra fast rente til flytende rente. En renteswap er et fleksibelt instrument som kan tilpasses et spesifikk lån eller en portefølje av lån med utgangspunkt i lånets hovedstol, oppstart, løpetid, og avdragsstrukturen. Swaprenten følger markedsrenten og ved førtidig innløsning beregnes eventuelt over- eller underkurs med utgangspunkt i gjeldende markedsrente for gjenværende løpetid.

Renteopsjoner

Et Rentetak (Cap) gir beskyttelse mot stigende renter. Ved å betale en opsjonspremie på transaksjonsdagen er bedriften sikret mot å betale en rente som overstiger det avtalte rentetaket.

Et Rentegulv (Floor) fratar bedriften muligheten til å betale eller motta en rente lavere enn det avtalte rentegulvet.

Rentekorridor (Collar) er en skreddersydd løsning som består av et Rentetak og Rentegulv. Bedriften er beskyttet mot å betale en rente som overstiger rentetaket, men mister samtidig muligheten til å betale en rente som er lavere enn rentegulvet. Bedriftens finansieringskostnad vil over tid bevege seg i en korridor mellom det avtalte rentetaket og rentegulvet. Priser på renteopsjoner varierer med hvilke tjenester bedriften din ønsker, forventet svigninger i markedet og avtalens løpetid.


Hensiktsmessighetstest

Avhengig av hvilke finansielle instrumenter du ønsker å handle, og om du ønsker hjelp av en rådgiver eller ikke, er det mulig at du må ta en hensiktsmessighetstest. På den måten kan vi sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å forstå risikoen knyttet til de finansielle instrumentene du er interessert i.

Hensiktsmessighetstest

Hensiktsmessighetstest gjennomføres i forkant av handel eller rådgivning via meglerbordet vårt eller et rådgivningsmøte på et av kontorene våre. I hensiktsmessighetstesten stiller vi deg spørsmål knyttet til kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, slik at vi kan vurdere om investeringen er hensiktsmessig for deg.


Informasjon om Handelsbanken Capital Markets som rådgiver

ikon av personlig rådgiver

Før du investerer

Før du som kunde mottar investeringsrådgivning av Handelsbanken Capital Markets (Handelsbanken), bør du kjenne til følgende.