Energimerking

Mange yrkesbygg må ha en gyldig energiattest. Energimerking må utføres av eksperter. Dette er det viktigste du bør vite om å energimerke bygg.
Grönt bolån - handelsbanken.se

For at vi som som bank skal finansiere bygg må vi innhente attest for energimerking. Dette rapporterer vi videre i vårt klimaregnskap. Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygningen mer energieffektiv. Men hvordan går bedriften din frem?

Fakta om energimerking

 • En energiattest er obligatorisk ved salg eller utleie av eiendom.
 • Energiattesten vil inneholde mulige forbedringstiltak som kan bidra til å gjøre bygningen mer energieffektiv og redusere energibruken slik at bedriften din kan spare penger.
 • For eksisterende yrkesbygg må alle bygg over 1 000 kvm merkes, uavhengig om det skal selges eller leies ut.
 • Alle nybygg skal ha attest.
 • Byggets eier er ansvarlig for at bygget er energimerket.
 • Ordningen administreres av Enova.
 • Energiattesten er gyldig i 10 år fra dato for utstedelse.
Energimerking

Hvorfor?

Kravene til å energimerke bygg er hjemlet i Energiloven, og har vært fastsatt i Energimerkeforskriften siden 2010.


Energikarakter og oppvarmingskarakter

Energimerking

Energimerking består av to deler: en energikarakter (bokstav) og en oppvarmingskarakter (fargen). 

Energikarakter: A er best og G er svakest. Måler byggets energibehov ved normalisert bruk.

Oppvarmingskarakter: 1 er best og 5 er svakest. Andelen av bygget (i %) som oppvarmes med elektrisk strøm og olje/gass/kull (fossilt).


Hvem leverer tjenester innen energimerking?

Det finnes ikke en godkjenningsordning for eksperter som gjennomfører energimerking. Det er ekspertens eget ansvar at kravene til kompetanse er oppfylt. Flere større selskaper tilbyr tjenesten, for eksempel:

 • GK
 • NorConsult
 • MultiConsult
 • EnergiBygg
 • TermoEnergi Norge
 • Sweco
 • Cowi

Tips:

Du kan også søke opp takstmenn som er sertifisert for energimerking av Norsk Takst.