1. Bedrift
  2. /
  3. Konto og betale
  4. /
  5. Betale
  6. /
  7. Ettergodkjenning

Ettergodkjenning av betalinger via ERP-leverandører

Mobil

Handelsbanken avvikler muligheten til forhåndsgodkjenning av filer.

Alle betalinger, som overføres via integrasjon med ERP-leverandør, må nå nå godkjennes i Nettbedrift. Kravet er begrenset til nye avtaler med gyldighet fra 6. desember 2019. 

Bakgrunnen er hvitvaskingsregelverkets krav til bankene om å kjenne sine kunder. Vi er pålagt å vite hvem som utfører betalinger og ha legitimert dem, jfr hvitvaskingslovens §13, jfr § 12. Dette betyr at Handelsbanken må registrere og kontrollere alle disponenter, og dermed også personer som godkjenner betalinger. Dette gjelder også dem som gjennom fil-innsendelse initierer en betaling fra en konto. 


ikon filoverføring

Nets direkte remittering

Nets Direkte remittering omfattes av samme lovkrav, og bestilling av denne tjenesten på konto i Handelsbanken, vil ikke lenger være mulig.

Ta kontakt for informasjon om endringer for eksisterende avtaler inngått før 6. desember 2019.