Vilkår mobile betalinger

Disse vilkårene gjelder for kunder som registrerer et bank- eller kredittkort utstedt av Handelsbanken i en digital lommebok.
Ikon av kontaktløs betaling symbolet

Tilleggsvilkår for registering av betalingskort utstedt av Handelsbanken i digital lommebok

Ved å registrere et bank- eller kredittkort utstedt av Handelsbanken i en digital lommebok gjør du det mulig å foreta betalinger på brukersteder som aksepterer Mastercard. En digital lommebok kan brukes på terminaler med NFC teknologi (kontaktløs betaling), og ved netthandel hos nettbutikker som tilbyr betaling med den aktuelle digitale lommeboken. Når du legger kortet ditt i en digital lommebok vil kortnummeret ditt blir erstattet med et token. Et token er en digital versjon av kortet ditt og knytter betalingskortet til en app/mobil enhet.

Handelsbanken er ikke ansvarlig for avtaler som inngås mellom kunden og leverandør av den digitale lommeboken, tjenestens funksjonalitet eller sikkerhet. Det samme gjelder for leverandør av mobil enhet eller internettabonnement. Dette innebærer at Handelsbanken ikke er ansvarlig for eventuelle forsinkelser, avbrudd eller andre hendelser hos tredjeparter som hindrer bruk av tjenesten.

Bruk av kort fra Handelsbanken i digitale lommebøker er underlagt de ordinære vilkårene for det aktuelle betalingskort utstedt av Handelsbanken, samt bankens generelle vilkår i henhold til kontoavtalen. Når du registrerer kortet i den digitale lommeboken aksepterer du også disse tilleggsvilkårene. Ved eventuell motstrid mellom disse tilleggsvilkårene og vilkårene det henvises til ovenfor, vil tilleggsvilkårene ha forrang.

Alle gjeldende vilkår og priser finnes på www.handelsbanken.no. Gebyr for transaksjoner som gjøres med den mobile enheten vil være det samme som for bruk av det fysiske kortet. 

Sikkerhet

Den digitale lommeboken er personlig, og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den er utstedt til. Kontohaver må påse at uvedkommende ikke får tilgang til den digitale lommeboken. Den digitale lommeboken er et betalingsinstrument, og det gjelder samme krav til forsvarlig oppsyn med den mobile enheten som for fysiske betalingskort utstedt av Handelsbanken. 

Kortholder skal også sørge for at det er anvendt passende sikkerhetsinnstillinger for den mobile enheten/den digitale lommeboken. Videre skal kortholder ikke opplyse andre om kode eller andre sikkerhetsdetaljer. Dersom den mobile enheten avhendes er kortholder ansvarlig for at all informasjon om det registrerte kortet er fjernet fra enheten.

Kortholders ansvar for uautoriserte transaksjoner utført med den digitale lommeboken vil være det samme som om transaksjonen var gjort med det underliggende betalingskortet. 

Tap av digital lommebok

Den digitale lommeboken kan aktiveres for ulike mobile enheter, eksempelvis klokke, telefon eller nettbrett. Den digitale lommeboken regnes som et betalingsinstrument på lik linje med et kort. Tap av den digitale lommeboken med passord eller personlig kode, herunder alle mobile enheter den digitale lommeboken er aktivert på, må derfor rapporteres til banken umiddelbart på samme måte som et stjålet eller mistet betalingskort.

Sperring av den digitale lommeboken

Banken kan avvise registrering eller sperre kortet/det token som knyttes til kortet fra den digitale lommeboken dersom det etter kortavtalen er saklig grunn for dette. Dersom betalingskortet sperres vil det også sperres for bruk gjennom den digitale lommeboken.

Endring av vilkår

Ved endring av disse tilleggsvilkår gjelder de samme vilkår som ved endring av kortvilkårene. De til enhver tid gjeldende vilkår vil ligge i menyen i den digitale lommeboken, samt på Handelsbankens hjemmeside.

Personvern

Handelsbanken er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre betaling med den digitale lommeboken, herunder å bekrefte din identitet og for å forhindre svindelforsøk.

For å fullføre koblingen av den digitale lommeboken og ditt betalingskort, og for å gjennomføre betalinger, er det nødvendig for Handelsbanken å behandle dine kontaktopplysninger, din kortinformasjon, informasjon om din enhet, fremgangsmåten som er benyttet for oppkobling til den digitale lommeboken, transaksjonsdata ved gjennomføring av en transaksjon og annen informasjon nødvendig for å verifisere koblingen til den digitale lommeboken eller gjennomføre den enkelte transaksjon. Dersom du har aktivert stedstjenester kan vi behandle data om hvor du befinner deg når du legger til kortet for å kontrollere at innrulleringen av kortet skjer på en tilstrekkelig sikker måte og for å avverge eventuelle svindelforsøk.

Den digitale lommeboken kan også motta informasjon om betalinger som blir gjort gjennom lommeboken slik at du enkelt kan holde kontroll og oversikt over hvilke betalinger som er gjort via den digitale lommeboken. Dersom du ikke ønsker at vi skal gjøre transaksjonsopplysningene tilgjengelig i den digitale lommeboken, kan du endre innstillingene i den digitale lommeboken.

Ved gjennomføring av betalinger gjort med ditt Mastercard kan dine personopplysninger bli overført til land utenfor EØS. For å sikre ditt personvern vil slik overføring kun skje i henhold til Mastercard sine bindende virksomhetsregler (BCR). Mastercard sine bindende virksomhetsregler er tilgjengelig på Mastercard sine hjemmesider Åpnes i nytt vindu.

Handelsbanken er ikke ansvarlig for de personopplysningene du registrerer i din applikasjon eller på din enhet i forbindelse med registrering og oppsett av den digitale lommeboken. Handelsbanken er heller ikke ansvarlig for andre personopplysninger som registreres i, eller innsamles av, din enhet eller tilbyderen av den digitale lommeboken. 

Vennligst se Handelsbanken sin personvernerklæring Åpnes i nytt vindu for mer informasjon om hvordan Handelsbanken behandler dine personopplysninger og dine rettigheter ved behandlingen.

Angrerett

Hvis du ikke ønsker å benytte tjenesten har du angrerett overfor banken. Utøvelse av angreretten gjøres enklest ved å avregistrere kortet i den mobile enheten/den digitale lommeboken. Angreretten vil gjelde selve avtalen, ikke de transaksjoner som allerede er utført i henhold til avtalen.