1. Privat
  2. /
  3. Mobile betalinger

Vilkår mobile betalinger

Disse vilkårene gjelder for kunder som registrerer et bank- eller kredittkort utstedt av Handelsbanken i en digital lommebok.

Ved å registrere et bank- eller kredittkort utstedt av Handelsbanken i en digital lommebok gjør du det mulig å foreta betalinger med på brukersteder som aksepterer Mastercard. En digital lommebok kan brukes på terminaler med NFC teknologi.

Bruk av kort fra Handelsbanken i digitale lommebøker er underlagt de ordinære vilkårene for betalingskort fra Handelsbanken og Del E av kontoavtalen som kommer til anvendelse i tillegg til det som fremgår av vilkårene her.

Sikkerhet

Den digitale lommeboken er personlig, og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den er utstedt til. Kontohaver må påse at uvedkommende ikke får tilgang til den digitale lommeboken.

Tap av digital lommebok

Den digitale lommeboken kan aktiveres for en enhet som en treningsklokke eller telefon. De nevnte enhetene regnes som et betalingsinstrument på lik linje med et kort. Tap av den digitale lommeboken med passord og personlig kode, samt slike enheter som nevnt foran, må derfor rapporteres til banken snarest mulig på samme måte som et stjålet eller mistet betalingskort.

Sperring av den digitale lommeboken

Banken kan sperre kortet fra den digitale lommeboken dersom det etter kortavtalen er saklig grunn for dette.

Personvern

Handelsbanken er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre en betaling med den digitale lommeboken, herunder å bekrefte din identitet og for å forhindre svindelforsøk.

For å fullføre koblingen av den digitale lommeboken og ditt kredittkort, og for å gjennomføre betalinger, er det nødvendig for Handelsbanken å behandle dine kontaktopplysninger, din kredittkortinformasjon, serienummer på din enhet, transaksjonsdata ved gjennomføring av en transaksjon og annen informasjon nødvendig for å gjennomføre den enkelte transaksjonen. 
 
Den digitale lommeboken vil også motta informasjon om betalinger som blir gjort gjennom lommeboken slik at du enkelt kan holde kontroll og oversikt over hvilke betalinger som er gjort via den digitale lommeboken.

Ved gjennomføring av betalinger gjort med ditt Mastercard kan dine personopplysninger bli overført til land utenfor EØS. For å sikre ditt personvern vil slik overføring kun skje i henhold til Mastercard sine bindende virksomhetsregler (BCR). Mastercard sine bindende virksomhetsregler er tilgjengelig på Mastercard sine hjemmesiderÅpnes i nytt vindu.

Handelsbanken er ikke ansvarlig for de personopplysningene du registrerer i din applikasjon eller på din enhet i forbindelse med registrering og oppsett av den digitale lommeboken. Handelsbanken er ikke ansvarlig for andre personopplysninger som registreres i, eller innsamles av, din enhet eller digitale lommebok.


 Vennligst se Handelsbanken sin personvernerklæring for mer informasjon om hvordan Handelsbanken behandler dine personopplysninger og dine rettigheter ved behandlingen.