Hva gjør jeg som fondssparer når det er uro i markedene?

Les om hva du bør gjøre.
segelbåt

Bankuroen i USA og Sveits har ført til store bevegelser i markedene den siste tiden. Her kan du lese om hva som har skjedd og hva du bør tenke på når det er større svingninger i aksjemarkedet.

Bankuroen startet som følge av utfordringer for Silicon Valley Bank (SVB) i USA. Denne banken hadde bygget opp sårbarhet mot verdiutviklingen på deres statsobligasjonsportefølje. Da kundene ønsket å ta ut pengene sine, måtte SVB selge unna statsobligasjoner med tap, i et forsøk på å kunne betale ut innskudd som kundene ville ta ut av banken. Dette gjorde at de ikke lenger hadde nødvendig egenkapital, og førte til at banken gikk over ende. I Europa hadde Credit Suisse hatt utfordringer knyttet til forretningsdriften en god stund, og den generelle uroen rundt banksektoren bidro til en akutt likviditetskrise. Siden da har UBS overtatt Credit Suisse. Vi vurderer at bankene som så langt har fått akutte problemer med finansieringen ikke er et symptom på systemiske utfordringer for banksektoren. Så da er spørsmålet: Hva skal du som fondssparer gjøre når det blir uro i markedene og usikkerheten tar over? 

Hva viser historien? 

For de som har investert i aksjer, aksjefond eller kombinasjonsfond, kan situasjoner som dette oppleves dramatiske. Historien viser imidlertid at det innimellom har og vil dukke opp scenarioer som påvirker aksjemarkedene i liten eller stor grad. Siden hovedindeksen på Oslo børs (OSEBX) ble etablert, har vi vært gjennom mye: Asia-krise, oljeprisfall til ti dollar, valutakrise og renteoppgang på slutten av 90-tallet, dotcom-boblen, 9/11, Irak-krigen, finanskrisen, gjeldskrise i EU, Kina-frykt og de siste årene Brexit, handelskrig, negative renter, geopolitisk uro, resesjonsfrykt, riksrett og nå en global pandemi. Hver gang har aksjemarkedene hentet seg inn igjen, ettersom verden har gått videre. 

Hva bør du gjøre?

Over tid drives aksjemarkedene oppover av at selskapene skaper verdier. I perioder med uro på børsene, er det lett å trå feil som aksjefondsparer. Vårt råd er å sitte i ro når det stormer som verst, og det mener vi det er gode grunner til. 

Utgangspunktet når man investerer i aksjemarkedet, er en lang horisont og vilje til å ta risiko. At markedet svinger og aksjemarkedet tidvis faller kraftig, er normalt. Det er en del av prisen man må være villig til å betale for å få med seg den meravkastningen aksjemarkedet gir over tid. Historien viser imidlertid at det vil snu på et tidspunkt, og da får vi ofte en kraftig oppgang. Denne er det hyggelig å være med på.  

Det er lett å la seg rive med av panikkfølelse og selge på helt feil tidspunkt. Da er faren stor for at man ikke får med seg oppgangen, når den kommer. 

Det er ekstremt vanskelig å finne riktig tidspunkt å gå helt eller delvis ut av markedet, og enda vanskeligere er det å komme inn igjen på riktig tidspunkt. Det vil alltid være noe å bekymre seg over, og når alle farer synes å være blåst bort, er aksjemarkedene allerede på nye høyder. 

Vi anbefaler derfor kundene våre å forholde seg rolig med de langsiktige investeringene. 

Tenk gjennom hvorfor du var villig til å investere i aksjemarkedet i utgangspunktet og hvilken investeringshorisont du hadde. I de aller fleste tilfeller vil du få best langsiktig avkastning ved å sitte helt stille gjennom urolige markeder.  

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, som kan bli negativ som følge av kurstap. Handelsbanken har besluttet å trekke seg ut av olje- og gassektoren i forvaltningen, det vil kunne påvirke avkastningen.