Rettighetene dine som investor i fond

Paragraftäcken

Oppsummering av rettighetene dine som investor i fond fra Handelsbanken.

Fondsendringer

Informasjon om fondsendringer som eksempelvis endringer i vedtekter, fusjoner og nedleggelser publiseres på kunngjøringssiden. Oftest vil du også få informasjonen tilsendt før en endring skjer. Hvis du kjøpte fondsandeler gjennom en distributør, kan du få informasjon direkte fra distributøren.

Insentiv

Her finner du informasjon om hvordan fondsselskapet håndterer insentiver.

Klage

Investorer har rett til å klage til Handelsbanken/fondsselskapet.

Andre rettigheter

I fondenes vedtekter finner du informasjon om blant annet kjøp og salg av fondsandeler, vilkår for ulike andelsklasser og eventuell rett til kompensasjon.

Du som forbruker kan få veiledning fra Finansklagenemnda og Verdipapirforetakenes Forbund Etisk råd dersom du har en potensiell klagesak. Du kan også henvende deg til Forbrukerrådet for veiledning.