1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. Spare i fond
  6. /
  7. Bærekraft

Bærekraftige fond

Bærekraft er en naturlig del av forvaltningen.
birch branches in the sun

Fond med spesielt fokus på bærekraft

I Handelsbanken jobber vi langsiktig og ansvarsfullt, med et overordnet mål om å støtte en bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi arbeider i henhold til de internasjonale prinsippene og initiativene som FNs Global Compact og prinsipper for ansvarsfulle investeringer (PRI).

Vår erfaring er at bærekraftige investeringer lønner seg, blant annet fordi samfunnet krever at selskaper opptrer på en ansvarlig måte. Vi mener positiv avkastning og bærekraft går hånd i hånd, og har derfor inkludert bærekraft som en faktor i våre investeringsbeslutninger for alle fond. Det innebærer at vi aktivt leter etter selskaper som avlaster snarere enn å belaste vår planet.

Under kan du se hvordan vi aktivt jobber med bærekraft blant annet ved å påvirke selskaper til å jobbe for en bærekraftig utvikling.

Våre fond

Svanemerkede fond 

Handelsbanken Bærekraftig Energi er et av verdens første svanemerkede fond og fikk svanemerket allerede i 2017. Det er det offisielle nordiske miljømerket som anvendes for å klassifisere i hvilken grad et fonds investeringer er gode på miljø, eller som jobber målrettet for å bli det. I tråd med vårt ønske om å understøtte en bærekraftig utvikling ser vi veldig positivt på at dette fondet og den forvaltningen vi står for her, har fått svanemerket.

Bærekraftige fond

Vi har innført ekskluderingskriterier for selskaper innen sektorer som ikke er i tråd med vårt syn på bærekraft. I dag er sektorene: tobakk, pornografi, alkohol, cannabis, gambling, krigsmateriell og fossil energi. Ekskluderingsregelen innebærer at selskap i en portefølje kan ha maks  5 % av inntektene fra de ekskluderte sektorene. Handelsbanken har også valgt en 0 %-grense for bedrifter som prosjekterer eller utvinner oljesand, og selskaper som produserer kontroversielle våpen. Vi mener at disse ekskluderingskriteriene og vår aktivitet for å påvirke både selskapsledelsen og andre eiere, fører til økt bevissthet hos selskapene om en bærekraftig utvikling.

en hand med ett löv ovanför

Hvordan jobber vi med bærekraft?

  1. Vi inkluderer – bærekraft i investeringsbeslutningene.
  2. Vi tar bort – selskaper som står i strid med våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, eller som ikke oppfyller våre spesifikke bærekraftskriterier.
  3. Vi påvirker – selskaper til å følge internasjonale normer og konvensjoner gjennom dialog.

-