1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. Spare i fond
  6. /
  7. Bærekraft

Bærekraftige fond

Bærekraft er en naturlig del av forvaltningen.
birch branches in the sun

Fond med spesielt fokus på bærekraft

I Handelsbanken jobber vi langsiktig og ansvarsfullt, med et overordnet mål om å støtte en bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi arbeider i henhold til de internasjonale prinsippene og initiativene som FNs Global Compact og prinsipper for ansvarsfulle investeringer (PRI).

Vår erfaring er at bærekraftige investeringer lønner seg, blant annet fordi samfunnet krever at selskaper opptrer på en ansvarlig måte. Vi mener positiv avkastning og bærekraft går hånd i hånd, og har derfor inkludert bærekraft som en faktor i våre investeringsbeslutninger for alle fond. Det innebærer at vi aktivt leter etter selskaper som avlaster snarere enn å belaste vår planet.

Under kan du se hvordan vi aktivt jobber med bærekraft blant annet ved å påvirke selskaper til å jobbe for en bærekraftig utvikling.

Våre fond

Svanemerkede fond 

Det offisielle nordiske miljømerket klassifiserer i hvilken grad et fonds investeringer er gode på miljø, eller jobber målrettet for å bli det. Handelsbanken Bærekraftig Energi har et entydig fokus på bærekraft. Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden som utvikler eller benytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen. Handelsbanken Europa SMB plasserer i forhold til spesielle bærekraftskriterier, der blant annet internasjonale standarder og normer for miljø, samfunnsansvar og eierskapsstyring tas i betraktning. Fondet investerer i små og mellomstore bedrifter med potensiale til å vokse og samtidig forsette å være lønnsomme. 

Bærekraftige fond

Vi har innført ekskluderingskriterier for selskaper innen sektorer som ikke er i tråd med vårt syn på bærekraft. I dag er sektorene: tobakk, pornografi, alkohol, cannabis, gambling, krigsmateriell og fossil energi. Ekskluderingsregelen innebærer at selskap i en portefølje kan ha maks  5 % av inntektene fra de ekskluderte sektorene. Handelsbanken har også valgt en 0 %-grense for bedrifter som prosjekterer eller utvinner oljesand, og selskaper som produserer kontroversielle våpen. Vi mener at disse ekskluderingskriteriene og vår aktivitet for å påvirke både selskapsledelsen og andre eiere, fører til økt bevissthet hos selskapene om en bærekraftig utvikling.

en hand med ett löv ovanför

Hvordan jobber vi med bærekraft?

  1. Vi inkluderer – bærekraft i investeringsbeslutningene.
  2. Vi tar bort – selskaper som står i strid med våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, eller som ikke oppfyller våre spesifikke bærekraftskriterier.
  3. Vi påvirker – selskaper til å følge internasjonale normer og konvensjoner gjennom dialog.

-