1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. Spare i fond
  6. /
  7. Bærekraft

Bærekraftige fond

Bærekraft er en naturlig del av forvaltningen.
birch branches in the sun

I Handelsbanken jobber vi langsiktig og ansvarsfullt, med et overordnet mål om å støtte en bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi arbeider i henhold til de internasjonale prinsippene og initiativene som FNs Global Compact og prinsipper for ansvarsfulle investeringer (PRI).

Vår erfaring er at bærekraftige investeringer lønner seg, blant annet fordi samfunnet krever at selskaper opptrer på en ansvarlig måte. Vi mener positiv avkastning og bærekraft går hånd i hånd, og har derfor inkludert bærekraft som en faktor i våre investeringsbeslutninger for alle fond. Vi jobber også aktivt med bærekraft blant annet ved å påvirke selskaper til å jobbe for en bærekraftig utvikling.

Logg inn og start fondssparingÅpnes i nytt vindu
Les mer om fondene våre

Vi tror på å investere i morgendagens løsninger

Vi tror på fremtidens energiløsninger – som er noe annet enn fossil energi og de negative påvirkningene det har på miljøet. Vi mener løsningen ligger i selskaper som skaper morgendagens energiløsninger – innenfor planetens tålegrenser. Derfor har vi valgt at fondene våre ikke lenger skal investere i olje og gass. 

Fremtiden kommer til å kreve enorme omstillinger for oss alle. I Handelsbanken mener vi det er riktig å starte allerede nå. 

Logg inn og start fondssparingÅpnes i nytt vindu

Unsplash u x Ventures two people PC

EU-klassifisering av fond

Offentliggjøringsforordningen (SFDR) trådte i kraft i EU 10. mars 2021. Forordningen har gjort det enklere for deg som kunde å sammenligne finansielle produkter og tjenester fra et bærekraftperspektiv, gjennom enhetlig informasjon og økt transparens. Regelverket stiller krav til klassifisering av fond og inkluderer forskjellige kategorier avhengig av investeringsfokus og hvordan forvaltningen gjøres.
Ikon med hand som håller i ett löv på en grön rund platta

Artikkel 9

Mørkegrønn kategori har bærekraftige investeringer som utpekt hovedmål for forvaltningen.

Ikon med ett löv på en grön rund platta

Artikkel 8

Lysegrønn kategori er fond som aktivt fremmer miljørelaterte og sosiale aspekter i sin forvaltning. 

Ikon med ett löv

Hvit kategori er fond der bærekraftsrisiko integreres i investeringsbeslutninger (art. 6).

Ikon med ett streck

Denne kategorien er fond der bærekraftsrisiko ikke er integrert grunnet fondets investeringsstrategi (art. 6).

Se fondskurser for detaljert informasjon om bærekraft

Svanemerkede fond 

Det offisielle nordiske miljømerket klassifiserer i hvilken grad et fonds investeringer er gode på miljø, eller jobber målrettet for å bli det. Handelsbanken Bærekraftig Energi har et entydig fokus på bærekraft. Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden som utvikler eller benytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen. Handelsbanken Europa SMB plasserer i forhold til spesielle bærekraftskriterier, der blant annet internasjonale standarder og normer for miljø, samfunnsansvar og eierskapsstyring tas i betraktning. Fondet investerer i små og mellomstore bedrifter med potensiale til å vokse og samtidig forsette å være lønnsomme. 

Bærekraftige fond

Vi har innført ekskluderingskriterier for selskaper innen sektorer som ikke er i tråd med vårt syn på bærekraft. I dag er sektorene: tobakk, pornografi, alkohol, cannabis, gambling, krigsmateriell og fossil energi. Ekskluderingsregelen innebærer at selskap i en portefølje kan ha maks  5 % av inntektene fra de ekskluderte sektorene. Handelsbanken har også valgt en 0 %-grense for bedrifter som prosjekterer eller utvinner oljesand, og selskaper som produserer kontroversielle våpen. Vi mener at disse ekskluderingskriteriene og vår aktivitet for å påvirke både selskapsledelsen og andre eiere, fører til økt bevissthet hos selskapene om en bærekraftig utvikling.


en hand med ett löv ovanför

Hvordan jobber vi med bærekraft?

  1. Vi inkluderer – bærekraft i investeringsbeslutningene.
  2. Vi tar bort – selskaper som står i strid med våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, eller som ikke oppfyller våre spesifikke bærekraftskriterier.
  3. Vi påvirker – selskaper til å følge internasjonale normer og konvensjoner gjennom dialog.

-