Bærekraftige fond

Bærekraft er en naturlig del av forvaltningen.
birch branches in the sun

Fond med spesielt fokus på bærekraft

I Handelsbanken jobber vi langsiktig og ansvarsfullt. Alt vi gjør er i tråd med et overordnet mål om å understøtte en bærekraftig utvikling i samfunnet.

Handelsbanken støtter de internasjonale prinsippene og initiativene for bærekraftig utvikling, som FNs Global Compact og prinsipper for ansvarsfulle investeringer (PRI). Derfor har vi også fond som forvaltes med et spesielt fokus på bærekraft.

Hvordan jobber vi med bærekraft?

  1. Vi inkluderer – bærekraft i investeringsbeslutningene.
  2. Vi tar bort – selskaper som står i strid med våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, eller som ikke oppfyller våre spesifikke bærekraftskriterier.
  3. Vi påvirker – selskaper til å følge internasjonale normer og konvensjoner gjennom dialog.

-