1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. Spare i fond
  6. /
  7. Bærekraft

Bærekraftige fond

Bærekraft er en naturlig del av forvaltningen.
birch branches in the sun

Fond med spesielt fokus på bærekraft

I Handelsbanken jobber vi langsiktig og ansvarsfullt. Alt vi gjør er i tråd med et overordnet mål om å understøtte en bærekraftig utvikling i samfunnet.

Handelsbanken støtter de internasjonale prinsippene og initiativene for bærekraftig utvikling, som FNs Global Compact og prinsipper for ansvarsfulle investeringer (PRI). Derfor har vi også fond som forvaltes med et spesielt fokus på bærekraft.

Svanemerkede fond 

Handelsbanken Bærekraftig Energi er et av få svanemerkede fond i Norge. Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket som brukes for å klassifisere i hvilken grad et fonds investeringer er gode på miljø, eller som jobber målrettet for å bli det. I tråd med vårt ønske om å understøtte en bærekraftig utvikling ser vi veldig positivt på at dette fondet har fått svanemerket.

Criteria-fondene 

Criteria-konseptet vårt er en fondsgruppe som søker å ta bærekraft et steg videre i tråd med våre langsiktige perspektiv på forvaltning. Her har vi innført tydelige ekskluderingskriterium for selskaper som opererer innen sektorer som ikke er i tråd med vårt syn på bærekraft. Sektorene er per i dag tobakk, pornografi, alkohol, gambling, krigsmateriell og fossil energi.

Hvordan jobber vi med bærekraft?

  1. Vi inkluderer – bærekraft i investeringsbeslutningene.
  2. Vi tar bort – selskaper som står i strid med våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, eller som ikke oppfyller våre spesifikke bærekraftskriterier.
  3. Vi påvirker – selskaper til å følge internasjonale normer og konvensjoner gjennom dialog.

-