Aktivfond

Du velger risikonivå - våre forvaltere gjør jobben.
mann i skogen

Fondssparing blir ikke enklere

Med våre Aktivfond er det lettvint å spare i fond. Du kan velge mellom fire Aktivfond med ulik grad av risiko.

Aktiv 30, 50 og 70

Fondene våre Aktiv 30, Aktiv 50, og Aktiv 70 er kombinasjonsporteføljer. Det betyr at våre profesjonelle forvaltere velger ulike kombinasjoner av renter, aksjer og alternative investeringer i fondene for deg. Større andel renter gjør risikoen lavere, mens større andel aksjer gir høyere risiko men også potensielt høyere avkastning.
Tallene 100, 70, 50 og 30 baserer seg på andelen aksjer i fondet.

Aktiv 100

Med fondet Aktiv 100 er alle pengene dine plassert i aksjemarkedet. Forvalterne av Aktiv 100 velger ut de aksjemarkedene de mener er best, for at du skal få mest mulig avkastning. Skal du spare over lang tid, anbefaler vi Aktiv 100.

Aktiv 30, Aktiv 50 og Aktiv 70 passer for deg som:

 • Vil ha en komplett portefølje, i ett fond. 
 • Vil spare tid, og foretrekker at vi forvalter fondet for deg. 
 • Vil ha en fondsportefølje i bunn, og komplementere med andre plasseringer. 
 • Vil øke muligheten for en god risikojustert avkastning.

Aktiv 100 passer deg som:

 • Vil ha en komplett aksjefondsportefølje, i ett fond. 
 • Vil spare tid og foretrekker at vi forvalter fondet for deg. 
 • Vil øke muligheten for en god risikojustert aksjeavkastning.
Ikon graf

Aktivfond og risiko

Alle europeiske verdipapirfond risikoklassifiseres etter et felles regelverk. Basert på historisk risiko i fondene får de en indikator fra 1, lav risiko, til 7 - veldig høy risiko.

Ønsker du å begynne å spare i fond, eller har du flere spørsmål? Ta kontakt med rådgiveren din. Vi gir deg råd om hvordan du kan spare for å få best mulig avkastning tilpasset det risikonivået du er komfortabel med.

Fondenes risikonivå:

 • Handelsbanken Aktiv 30 har risikonivå 3 
 • Handelsbanken Aktiv 50 har risikonivå 4
 • Handelsbanken Aktiv 70 har risikonivå 4
 • Handelsbanken Aktiv 100, har risikonivå 5

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, som kan bli negativ som følge av kurstap. Handelsbanken har besluttet å trekke seg ut av olje- og gassektoren i forvaltningen, det vil kunne påvirke avkastningen.