1. Privat
 2. /
 3. Spare
 4. /
 5. Begynn å spare
 6. /
 7. Sparing og risiko

Sparing og risiko

Verdien på sparepengene dine påvirkes av hvor lenge du vil spare, og hvilken risiko du ønsker å ta.
Laptop med diagrammer

Hva slags risiko passer deg?

Alle fond har ulik risikoprofil. Risikoen beregnes ut fra andelen aksjer og renter, og svingninger de siste årene.
Generelt gir investering i verdipapirer høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing, men samtidig høyere risiko for verdifall. Med risiko i et fond mener man svingninger i verdien på fondet. Jo større svingningene er, jo høyere anser vi at risikoen er. På kort sikt kan slike svingninger være betydelige, men de vil jevne seg ut over tid.

Lav risiko

Fond med lavt risikonivå er for deg som ønsker å være sikker på at pengene du investerer mest sannsynlig ikke faller i verdi. Forventet avkastning på slike fond er noe høyere enn sparing på bankkonto. Dette er gjerne for de med kortere tidshorisont på sparingen, for eksempel ett til to år.

Middels risiko

Middels risiko er for deg som ønsker høyere avkastning på sparepengene enn du får med kun rentefond. Du er forberedt på moderate svingninger og har et lengre tidsperspektiv på sparingen, for eksempel tre til fem år.

Høy risiko

Høyt risikonivå er for deg som ønsker høy avkastning og har en økonomi som tåler at markedet faller. Du har gjerne en lang tidshorisont på sparingen din, ofte over fem år. Du har is i magen, og er forberedt på store svingninger.


Tips for å minimere risiko

 1. Spre investeringene dine 
  Ved å fordele pengene dine mellom det norske og det internasjonale markedet minimerer du sjansen for å tape mye penger av gangen. Det samme gjelder når du plasserer penger i flere selskaper i ulike bransjer og markeder.
 2. Velg risikonivå etter lengde på sparingen
  Skal du spare i mange år fremover kan du godt ha høyere risiko til å begynne med, og heller trappe ned risikonivået en liten stund før du skal ta ut pengene dine. Har du en kort tidshorisont anbefaler vi fond med lavere risiko.
 3. Kombiner både aksjer og renter i fondet
  Såkalte kombinasjonsfond, som både består av aksjefond og rentefond, er en relativt trygg måte å spare på. Skal du spare lenge kan du begynne med høyere andel aksjer, og trappe ned aksjeandelen og øke renteandelen etter hvert.
 4. Spar litt hver måned
  Å spare litt hver måned betyr at det er lav risiko til å begynne med, slik at du har mer kontroll over verdiøkning- eller tap. Etter hvert som tiden går vil renter på et stadig høyere innskudd og renters rente gi høyere avkastning. Om markedet skulle falle tidlig i tidsløpet bør du ha is i magen, for mest sannsynlig vil det stige igjen. Historisk sett har alltid markedet steget i verdi.
 5. Sjekk status innimellom
  Selv om vi forvalter fondene dine, bør du sjekke status selv en gang innimellom. Det kan være du ønsker å bytte fondsportefølje, trappe opp eller ned risiko eller har behov for en liten rådgivningstime.
 6. Nedtrapping av risiko før du tar ut pengene
  Skal du spare lenge bør du begynne med høy risikoprofil og trappe ned risikoen når det nærmer seg utbetaling.
 7. Snakk med rådgiveren din
  Er du usikker på hvordan du ønsker å plassere pengene dine, så snakk gjerne med rådgiveren din som finner den beste løsningen for deg.
Man tittar ut genom fönstret och ser fundersam ut.