Børsnoterte verdipapirer

Hva er børsnoterte verdipapirer og hvordan få tak i det?
PC med diagrammer

Derivater

Derivater er en samlebetegnelse på verdipapirer hvor avkastningen avhenger av prisutviklingen på et underliggende verdipapir. Derive betyr å avlede - altså noe som avhenger av noe annet. Derivatene kan kjøpes for en underliggende aksje, indeks eller en råvare. Som investor gir derivater deg unike muligheter for avkastning og risikostyring fordi du kan tjene penger på å spekulere i om markedet svinger opp, ned eller står stille. Før du handler derivater bør du ha god kjennskap til hvordan de prises og kunne lese kursinformasjonen.

Handelsbanken tilbyr standardiserte derivater notert på børs i Norge og Sverige, derfor er det gunstig å handle gjennom oss. Vi har muligheten til å sette prisen, vi forplikter oss til kjøper/selger og har samtidig god kjennskap til derivat-strategier. De ulike derivatene kjennetegnes av egenskapene deres.

Opsjoner

Opsjoner gir deg en rett, men ingen plikt, til å kjøpe eller selge noe til en forhåndsbestemt pris på eller innen et gitt tidspunkt i fremtiden. Med kjøpsopsjon spekulerer du at verdipapiret vil stige i verdi og du vil få en gitt avkastning uavhengig av hvor mye markedet har steget. Kjøper du en salgsopsjon tjener du penger på at verdipapiret faller i verdi. Du må få en megler til å kjøpe for deg. Ta kontakt med rådgiveren din som henviser deg videre.
Risikonivå: Høy.

Warrants

Warrants er verdipapir som gir deg rett til å kjøpe en underliggende aksje eller indekser, på eller innen et bestemt tidspunkt i fremtiden. Forskjellen fra kjøpsopsjon er at løpetiden er på over ett år. Utstedes ikke av børsen hvor de er notert, men av finansielle institusjoner som bank og meglerhus. Handelsbanken tilbyr dette. 
For å kjøpe warrants må du først ta vår Hensiktsmessighetstest, som gir oss påkrevd informasjon om deg før du kan starte å handle aksjer og verdipapirer.
Risikonivå: Moderat til høy

Futures og forwards

Futures og forwards gir deg plikt til å kjøpe eller selge noe til en forhåndsbestemt pris på eller innen et gitt tidspunkt fremtiden. Mens disse produktene binder deg til å selge/kjøpe, gir opsjonen kun deg muligheten. Forskjellen mellom futures og forwards ligger i oppgjøret. Du må få en megler til å kjøpe for deg. Ta kontakt med rådgiveren din som henviser deg videre.
Risikonivå: Høy

Bull & Bear ETN

Bull & Bear er børsuttrykk som beskriver optimisme (bull/okse) og pessimisme (Bear/bjørn) til markedet. ETN står for Exchange Traded Notes, om du tror at markedet skal stige kjøper du Bull, mens tror du det skal falle kjøper du Bear. ETN handles på børs og er avhengig av verdiutviklingen til en underliggende aksje, råvare eller lignende. ETN-er utstedes ofte av en finansinstitusjon, slik som Handelsbanken. For å handle ETN må du først ta vår Hensiktsmessighetstest, som gir oss påkrevd informasjon om deg før du kan starte å handle aksjer og verdipapirer.
Risikonivå: Høy.

jordglob

Utenlandske aksjer og verdipapirer

Dersom du vil handle eller oppbevare børsnoterte aksjer og/eller verdipapirer, må du ha VP-depot som er en verdipapirkonto. VP står for verdipapir og depot betyr oppbevaring av børsnoterte utenlandske aksjer. Ta kontakt med rådgiveren din som kan sette opp en VP-Depot for deg. 
Risikonivå: Høy.

Finansielle instrumenters historiske avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Verdien på finansielle instrumenter kan både øke og minske og det er ikke sikkert at du får tilbake hele det investerte beløpet.