Bull & Bear ETN

Passer for deg som vil utnytte svingningene på børsen og har lang erfaring, stor interesse og god kunnskap om de finansielle markedene.
Mann med tablet

Hva er det?

Handelsbanken tilbyr et bredt tilbud av Bull & Bear ETN-er. Hvert verdipapir har et eget kortnavn på børsen. Kortnavnet beskriver hvilket marked verdipapiret er koblet til og om det er et Bull eller Bear ETN. Verdipapirets kortnavn leses på følgende måte: BULL OLJE HA: Bull forteller at du tjener penger om markedet stiger. OLJE innebærer at verdipapiret er koblet til oljeprisen. Til slutt viser HA at verdipapiret er utstedt av Handelsbanken. BEAR OLJE HA. Bear forteller at du tjener penger om markedet faller. OLJE innebærer at verdipapiret er koblet til oljeprisen. Til slutt viser HA at verdipapiret er utstedt av Handelsbanken.

Hvordan fungerer det?

Handelsbankens Bull passer for deg som tror på en oppgang i markedet, mens Bear passer for deg som tror på en nedgang. Med et Bull-produkt tjener du penger når markedet stiger, og med et Bear-produkt tjener du penger når markedet faller. Avkastningen din blir dessuten dobbelt så stor som den prosentvise forandringen i markedet på daglig basis. Handelsbankens Bull & Bear er børsnoterte verdipapirer, noe som gjør at du på en enkel måte kan kjøpe og selge gjennom din internettmegler, bank eller megler. Verdipapiret kan eksempelvis være koblet til en aksje, en aksjeindeks eller en råvare. Som regel finnes verdipapiret både som Bull & Bear. Sammenlignet med utviklingen i en aksje, et indeksfond eller en råvare er det betydelig mer fart i Bull & Bear.

Hvis du tror markedet skal stige er du Bull. For å få en bra avkastning når markedet stiger kan du kjøpe Bull. Om du for eksempel er overbevist om at prisen på olje skal stige kjøper du derfor Bull  som er koblet til oljeprisen. Om oljeprisen stiger med to prosent, stiger verdipapiret med fire prosent. Bull verdipapiret gir deg altså en dobbelt så høy avkastning som den prosentvise oppgangen i oljeprisen. Du kan altså få en høy gearing. Tar du feil, og oljeprisen faller to prosent, taper du i stedet fire prosent.

Viktig informasjon

Handelsbankens Bull- og Bear gir investor en eksponering som på daglig basis er to eller tre ganger høyere enn eksponert beløp. Dette innebærer at investor, når verdien av for eks. OBX-indeksen endrer seg med 1 prosent, endrer verdien av produktet seg med 3 prosent. Dette medfører også at hvis markedet går imot investors eksponering, blir tapet to eller tre ganger så stort på daglig basis. Produktene har dermed høy risiko og er ikke egnet som spareprodukter. Investor kan tape hele sin investering.
Handelsbankens Bull – og Bear ETN-er er komplekse finansielle instrumenter. Før investor kan handle slike produkter må investor sette seg grundig inn i produktene.