Prisliste pensjon og forsikring

Våre fondsforsikringer

Årlig driftskostnad*
IPS 0,00 %

Fondskonto

0,35 %
PKB 0,49 %
IPA 0,75 %
Livrente 0,75 %

Forvaltningskostnaden vil være avhengig av sammensetning av de til enhver tid underliggende fond. Den årlige forvaltningskostnaden varierer fra 0,15 % til 2,0%.

Fondsforvalternes avgifter er allerede fratrukket fondskursene som publiseres. Forsikringen vil daglig bli tilført livsgevinst og belastet risikokostnader i henhold til produktets beregningsgrunnlag.

* Driftskostnad trekkes daglig av til enhver tid innestående i porteføljen.

Våre risikoforsikringer

Personforsikring
Etableringsgebyr kr. 600,00
Årlig administrasjonsgebyr Kr. 0,00
Årlig premie* Etter dekning og alder

*Prisen beregnes ut fra alder og forsikringssum.

Barne- og ungdomsforsikring

Priser per år (pris per mnd)
Grunnpris kr 2 076 (kr 173)
Valgfri uførepensjon 0,4 G (til 67 år) kr 3 072 (kr 256)
Valgfri uførepensjon 0,8 G (til 67 år) kr 4 068 (kr 339)
Personforsikring og Gjeldsforsikring kan kjøpes av kunder innenfor bestemte aldersintervaller og for bestemte minimums- og maksimumsgrenser. Ved dødsfall og varig arbeidsuførhet vil forsikringssummen bli utbetalt til fri disposisjon.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no Åpnes i nytt vindu