Prisliste pensjon og forsikring

Våre fondsforsikringer

Årlig driftskostnad*
IPS 0,00 %

Fondskonto

0 %
PKB 0,49 %
IPA 0,75 %
Livrente 0,75 %

Forvaltningskostnaden vil være avhengig av sammensetning av de til enhver tid underliggende fond. Den årlige forvaltningskostnaden varierer fra 0,15 % til 2,0%.

Fondsforvalternes avgifter er allerede fratrukket fondskursene som publiseres. Forsikringen vil daglig bli tilført livsgevinst og belastet risikokostnader i henhold til produktets beregningsgrunnlag.

* Driftskostnad trekkes daglig av til enhver tid innestående i porteføljen.

Personforsikring

Personforsikring
Årlig premie* Etter dekning og alder

*Prisen beregnes ut fra alder og forsikringssum.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no Åpnes i nytt vindu