1. Privat
  2. /
  3. Prisliste privat
  4. /
  5. Pensjon og forsikring

Prisliste pensjon og forsikring

Våre fondsforsikringer

Årlig driftskostnad*
Nye IPS0,00 %

Fondskonto

Pensjonskonto

0,35 %
PKB0,49 %
IPA0,75 %
Livrente0,75 %

Forvaltningskostnaden vil være avhengig av sammensetning av de til enhver tid underliggende fond. Den årlige forvaltningskostnaden varierer fra 0,2% til 2,4%.

Fondsforvalternes avgifter er allerede fratrukket fondskursene som publiseres. Forsikringen vil daglig bli tilført livsgevinst og belastet risikokostnader i henhold til produktets beregningsgrunnlag.

* Driftskostnad trekkes daglig av til enhver tid innestående i porteføljen.

Våre risikoforsikringer

Personforsikring
Etableringsgebyrkr. 600,00
Årlig administrasjonsgebyrKr. 0,00
Årlig premie*Etter dekning og alder

*Prisen beregnes ut fra alder og forsikringssum.

Barne- og ungdomsforsikring

Priser per år (pris per mnd)
Grunnpriskr 1 776 (kr 148)
Valgfri uførepensjon 0,5 Gkr 2 688 (kr 224)
Valgfri uførepensjon 1,0 Gkr 3 600 (kr 300)