1. Privat
  2. /
  3. Prisliste privatkunder
  4. /
  5. Manuelle tjenester

Prisliste manuelle tjenester

Manuelle betalinger (gjelder kun kontor med kontanthåndtering)
Giro levert i skranke Kr. 150
Utbetalingsanvisning belastet konto Kr. 150
Tilbakeførsel av utbetalingsanvisning Kr. 175
Heving av utbetalingsanvisning (kun for kunder i Handelsbanken) Kr. 0
Giro retur ved manglende dekning Kr. 200
Overførsel mellom egne kontoer i Handelsbanken Kr. 50
Overførsel til andre kunder i Handelsbanken eller annen bank Kr. 150
Innenlandsbetalinger SWIFT Kr. 200
Kontoutskrift i skranke Kr. 100
Kopi av bilag (pris per kopi) Kr. 150
Kopi av bilag eldre enn 12 mnd. (pris per kopi) Kr. 400
Bankremisse Kr. 100
Kontaktuttak i skranke fra konto i Handelsbanken Kr. 0
Etablering og drift av Depositumkonto (pris per konto) Fra kr. 2000
Se kontorets nettside for informasjon om kontanthåndtering

Du kan sammenlikne prisene våre med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noÅpnes i nytt vindu. Handelsbankens pris i portalen sier ikke hvilke priser du vil bli tilbudt, da Handelsbanken priser alle kunder individuelt.