Prisliste gebyrer og omkostninger

Etableringskostnader

Førstegangsetablering av boliglån, fastrentelån, rammelån og kreditter Fra kr 3 000
Mellomfinansieringslån Fra kr 5 000
Byggekreditt fra kr 10 000
Bil- og fritidslån kr 1 900
Valutalån Etter avtale

Endringsomkostninger

Refinansiering av eksisterende boliglån, fastrentelån, rammelån og kreditter Fra kr 2 000
Endring i låneforhold (avdragsfrihet, endring av løpetid, pantefrafall, endring av sikkerheter etc.) Fra kr 500

Omkostninger

Termingebyr - belastning uten oppgave kr 60
Termingebyr - belastning med oppgave kr 75
Termingebyr - utstedelse av giro/AvtaleGiro kr 90
Kontogebyr Rammelån kr 75
Valutalån Etter avtale

Offentlige omkostninger

Tinglysing i fast eiendom (per sikkerhet) kr 500
Tinglysing i borettslag (per sikkerhet) kr 500
Tinglysing ved refinansiering når pantedokumentet er lik eller mindre det som er tinglyst fra før kr 500
Tinglysing i løsøreregisteret kr 1 280

Forsinket betaling/betalingsutsettelse

Påminnelse (1. gangs purring) kr 0
Inkassovarsel (2. gangs purring) kr 35
Betalingsoppfordring (3. gangs purring) kr 105