Besteforeldre og barnebarnBesteforeldre og barnebarn

Pensjon enkelt forklart

pensjonspyramide

Pensjonspyramiden

Folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist, og er grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Pensjonen fra folketrygden finansieres gjennom de årlige statsbudsjettene. Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon fra folketrygden avhenger av hvilken opptjening du har hatt gjennom livet og hvor mange år du har bodd i Norge. Det er ulike regler for de forskjellige årskullene.

pensjonspyramiden tjenestepensjon


Tjenestepensjon

Alle arbeidstakere i Norge er omfattet av en tjenestepensjonsordning, uansett om du har jobbet i offentlig eller privat sektor. I privat sektor er det vanligste innskuddspensjon, der pensjonen beregnes fra et årlig innskudd fra arbeidsgiver. Alle arbeidsgivere er pålagt å ha en pensjonsordning med minimum 2 prosent av lønn som pensjonsinnskudd.

Har du hatt flere arbeidsgivere har du opptjent pensjonskapitalbevis eller fripoliser, og det kan lønne seg å samle på et sted for å få reduserte kostnader og bedre oversikt.

pensjonspyramiden tjenestepensjon


Egen pensjonssparing

Din individuelle pensjonssparing utgjør øverste del av pensjonspyramiden. Den dagen du trapper ned jobbingen eller pensjonerer deg vil inntekten din bli lavere, men hvor mye lavere avhenger av hvor mye du får utbetalt i alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra arbeidsgiverne du har hatt. Det kan i mange tilfeller være smart å starte opp med egen pensjonssparing for å sikre en god alderdom. Det er flere gunstige måter du kan spare til pensjon, både med høy og lav risiko etter det du er komfortabel med.

Spørsmål og svar

Verktøy

Norsk Pensjon

Logg inn med BankID og se en samlet oversikt over dine pensjonsavtaler. Her kan du også beregne hva du får utbetalt i pensjon, og du kan gjøre enkelte valg rundt pensjonen din.

Gå til norskpensjon.no Åpnes i nytt vindu

Min Pensjon

Norsk Pensjon har i samarbeid med offentlige og private aktører laget filmer, opplæringsmateriale og en quiz om pensjon. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Se filmer hos norskpensjon.no Åpnes i nytt vindu

Se opplæringsmateriale og quiz hos minpensjon.no Åpnes i nytt vindu

Pensjonskalkulator

En pensjonskalkulator er en god hjelp til å gi deg oversikt over din samlede forventede pensjon.

Gå til pensjonskalkulatoren hos nav.no Åpnes i nytt vindu