Kortreklamasjon

Ønsker du å reklamere på en korttransaksjon? Slik gjør du det.
Handelsbanken.se
 
Du kan reklamere på korttransaksjoner hvis selger eller tjenesteyter ikke har fulgt opp forpliktelsene sine. Ta først kontakt med selger eller leverandør. Hvis problemet ikke blir løst, kan du reklamere til oss. 

For å kunne reklamere må du ha gjort følgende:

 • Brukt Handelsbanken kreditt- eller debetkort
 • Du må ha et krav (eksempler på krav under)
 • Du må ha forsøkt å løse saken med selger eller tjenesteyter først

Pengene kan bli tilbakeført hvis:

 • Du har ukjente transaksjoner på kortet
 • Du ikke mottar varen(e) eller tjenesten du har betalt for
 • Du får feil vare eller tjeneste
 • Du har blitt belastet feil beløp
 • Selgeren har gått konkurs

Vi ønsker følgende dokumentasjon:

 • Dokumentasjon på at du har forsøkt å løse saken med selger/leverandør
 • Skjermbilde eller annen dokumentasjon ved eventuelt svindelforsøk
 • Bekreftelse fra politiet på anmeldt forhold
 • Detaljert beskrivelse av hendelsesforløp

Saken blir behandlet raskere hvis du sender dokumentasjonen sammen med reklamasjonen.

Utsatt for svindel? 

Mistenker du at noen har fått tak i opplysninger om deg, påloggingsdetaljer eller at du kan være utsatt for et bedrageriforsøk? Ta kontakt med oss umiddelbart ved å kontakte bankkontoret ditt eller ved å ringe Support24 på +47 22 39 77 00.

Før du reklamerer

Er kortet stjålet?

 • Da må du sperre det umiddelbart og politianmelde forholdet.
 • Du kan sperre kortet selv i nettbanken, eller ved å ringe vår døgnåpne sperretjeneste Support24 på +47 22 39 77 00.
 • Anmeld forholdet til Politiet og vent på bekreftelse fra dem før du registrerer reklamasjonen din.

Slik reklamerer du:

 • Du trenger BankID eller BankID på mobil for å logge inn i reklamasjonsløsningen. Dette sikrer at person- og kortopplysningene dine behandles konfidensielt. 
 • Har du ikke BankID kan du levere egenerklæring og forklaring på papir. Send oss en e-post og be om reklamasjonsskjema.
 • Du kan kun reklamere på transaksjoner knyttet til ett kort av gangen. Vil du reklamere på transaksjoner knyttet til flere kort, må du levere en reklamasjon for hvert kortnummer.

Er kontoen din misbrukt?

Hvis du oppdager en mistenkelig eller ukjent overføring på kontoen din som du ikke har samtykket til, kan du sende oss en kontoreklamasjon.

Tidsfrister

I henhold til vilkårene for kortet ditt, samt Finansavtalelovens § 4 punkt 24 har du reklamasjonsrett forutsatt at du setter frem krav om tilbakeføring, uten ugrunnet opphold etter at du ble eller burde ha blitt kjent med forholdet og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet.

Personvern

Spørsmål om personvern? Les mer om rettighetene dine rundt blant annet sletting, innsyn, klage og samtykke i personvernserklæringen.

Vilkår

Rettighetene dine ved reklamasjon er regulert i henhold til Mastercard og Visas regler samt gjeldende vilkår for kortet ditt:

Kontakt oss

Handelsbanken

Lurer du på noe?

Kontakt oss på e-post: kortreklamasjon@handelsbanken.no