Betalingsfrister

For brukere av nettbank og mobilbank

Generelle frister

Betaling bekreftet i nett - eller mobilbank innen Estimert tid beløp inn på mottakers konto
00:00 06:00
08:15 10:00
10:00 12:00
11:30 14:00
14:00 16:00
Betalinger med samme dags forfall og som er registrert og godkjent senest innen kl 14:00 vil bli bokført og valutert samme dag og vises på konto utover dagen.
Betalinger som registreres og godkjennes mellom kl 14:00 og 00.00 vil bli bokført og valutert tidligst neste bankdag og vises på konto tidlig om morgenen på betalingsdagen.