IBAN og BIC/SWIFT

Når du betaler eller mottar penger fra utlandet.

Skal du betale eller motta penger, kredittbrev eller verdipapirer til eller fra utlandet, må du som regel bruke IBAN og BIC/SWIFT. Dette er anbefalt som den sikreste og rimeligste måten å betale til og fra utlandet.

IBAN-nummer


IBAN-nummeret ditt finner du under kontodetaljer i nettbanken. IBAN brukes ved betalinger til og fra utlandet, hovedsakelig i Europa, og er obligatorisk på alle betalinger i EURO.

BIC/SWIFT-kode


Både SWIFT og BIC blir brukt til det samme formålet; å identifisere banken. Handelsbankens SWIFT-kode er HANDNOKK, på kontoutskriften vil SWIFT-koden fremstå som HANDNOKKXXX. Begge kodene kan brukes ved utenlandsbetaling.