IBAN og BIC/SWIFT

Når du betaler eller mottar penger fra utlandet.
Par som ser på en mobiltelefon

Skal du betale eller motta penger, kredittbrev eller verdipapirer til eller fra utlandet? Da må du som regel bruke IBAN og BIC/SWIFT. Dette er anbefalt som den sikreste og rimeligste måten å betale til og fra utlandet.

IBAN-nummer


IBAN-nummeret ditt finner du under kontodetaljer i nettbanken. IBAN brukes ved betalinger til og fra utlandet, hovedsakelig i Europa, og er obligatorisk på alle betalinger i EURO.

BIC/SWIFT-kode


Både SWIFT og BIC blir brukt til det samme formålet; å identifisere banken. Handelsbankens SWIFT-kode er HANDNOKK. På kontoutskriften vil SWIFT-koden fremstå som HANDNOKKXXX. Begge kodene kan brukes ved utenlandsbetaling.