Digitalt kort

Nå får du kortene dine både fysisk og digitalt. Da kan du handle på nett uten å ha med deg kortet, og få èn mindre ting å huske på.
Handelsbanken bankkort
  • Handle på nett og i apper uten å måtte finne plastkortet
  • All kortinformasjon er tilgjengelig i nett- og mobilbank
  • Trenger du nytt kort kan du få umiddelbar tilgang til nytt via det digitale kortet
  • Ved slitasje av kortdetaljer på plastkortet kan det digitale kortet være til hjelp
  • Alle kort kan brukes digitalt (unntatt barnekort)

Slik fungerer digitale kort

-

Slik gjør du det:

  • Gå inn på digitalt kort i mobil- eller nettbank
  • Her får du opp bilde av kortet ditt
  • Kopier kortinformasjon og lim inn der du trenger den
  • Sikkerhetskoden (CVC) er ikke den samme som er på plastkortet. For digitale kort er sikkerhetskoden dynamisk, som betyr at du får nye koder med begrenset varighet hver gang.
  • Fysiske kort må aktiveres før de kan tas i bruk. Et digitalt kort kan imidlertid brukes før det fysiske kortet er aktivert. Er et kort ikke aktivert men brukt digitalt, vil kortet ha status «Delvis aktivt» i nett- og mobilbank.