1. Om oss
  2. /
  3. Jobb hos oss
  4. /
  5. Møt våre medarbeidere

Møt våre medarbeidere

Med forskjellige erfaringer, kunnskap og måter å løse problemer på, bidrar vi til virksomheten fra forskjellige perspektiver. Her får du møte noen av oss.

Christoffer, privatrådgiver på bankkontoret Olav V's gate

-
Utdanning: Bachelor i Management ved Handelshøyskolen BI og kinesisk språk fra Shanghai Jiaotong University
Siden 2020 har jeg jobbet som privatrådgiver ved kontoret vårt i Olav V’s gate. Hovedfokuset vårt er å løse kundenes finansierings-, spare-, og dagligbankbehov og å finne gode løsninger for kunder med behov utover dette. Hverdagen hos oss er svært hektisk da vi er et stort kontor med mange kunder. Vi bruker mye tid på å holde oss oppdatert på markedene og på fagkunnskap som gjør oss til bedre rådgivere.
Noe av beste med å jobbe i Handelsbanken er at vi er en viktig del av våre kunders liv og de kommer til oss for å få råd om sine største finansielle beslutninger. Vi er med på kundenes oppturer og nedturer, vi tilrettelegger og realiserer drømmer. Handelsbanken er unik i måten å jobbe på. Som rådgiver får du eie kundereisen ved å kartlegge behov og ta beslutninger. Det aller beste med å jobbe her er alle jeg får lov til å jobbe med: unike, kunnskapsrike og mangfoldige kollegaer. Vi samarbeider om å skape de gode kundereisene. 

Marte, relationship manager, Large Corporates

-

Utdanning: Master i bank og internasjonal finans, Cass Business School, London
Jeg startet som sommervikar i resepsjonen på hovedkontoret og bankkontoret i Ski, i studietiden. Deretter jobbet jeg som kundeansvarlig for privatkunder og senere bedriftskunder på Lysaker. Sommeren 2017 begynte jeg på Large Corporates-kontoret som Relationship Manager for noen av de største kundene i banken. Jeg søkte på sommerjobb i Handelsbanken for å få et godt innblikk i bankfaget og finne ut om dette var noe jeg kunne tenke meg etter fullført studie. Handelsbanken virket som et spennende og interessant sted å jobbe med mange forskjellige karrieremuligheter. Vi som ansatte får mange ulike utfordringer og har anledning til å utvikle oss innen ulike områder. Når du jobber som sommervikar i Handelsbanken får du et godt innblikk i hvordan en bank fungerer. Handelsbanken er organisert slik at filialene er knutepunktet mellom kunden og banken. Dette innebærer at de fleste oppgaver gjennomføres på kontoret og dermed vil du som sommervikar ha en variert hverdag med spennende utfordringer. 


Kesia, systemeier AML

-

Utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon ved OsloMet
Jeg begynte i Handelsbanken i 2018 AML Controller i antihvitvaskavdelingen i banken, og nå jobber jeg som systemeier AML i utviklingsavdelingen. Hverdagen min innebærer kontinuerlig utvikling av systemer og prosesser for å sikre at bankens løsninger er effektive og oppfyller alle regulatoriske krav. Mitt hovedansvarsområde er prosess- og systemstøtte for kundeetablering og løpende kundeoppfølging. Hvitvaskingsregelverket er i stadig endring og inneholder en rekke krav til hvilken informasjon som skal innhentes og bekreftes av banker. Det stiller høye krav til at banken har systemer på plass for å følge regelverket, samtidig som det er viktig med smidige systemløsninger for å kunne gjennomføre de ulike kundetiltakene. Hverdagene er med andre ord utfordrende, varierte og ikke minst, lærerike. Jeg er opptatt av selvutvikling og varierte oppgaver, og Handelsbanken bidrar med nettopp dette. Kollegaene mine er dyktige og kompetente, og det er ikke en dag som går uten at jeg lærer meg noe nytt.


Maren, Product Manager, Product Development

-
Utdanning: Økonomi og forretningsjus, Handelshøyskolen BI
Etter syv år i en annen bank startet jeg i Handelsbanken 2018. Som tidligere bankrådgiver var jeg opptatt av å bringe kundenes innspill videre. Å forbedre kundenes hverdag med gode selvbetjeningsløsninger er det som driver meg. Det er ekstra stas å jobbe i en bank som skiller seg ut i markedet – En personlig bank med de mest fornøyde kundene og fokus på å være tilstede når det skal tas viktige beslutninger. I Handelsbanken har jeg lært utrolig mye. Jeg får frihet under ansvar, jobber selvstendig og opplever at meningene mine lyttes til. Utviklingstakten skjer stadig raskere og kundenes forventinger til gode løsninger øker. Evnen til å se det store bildet og gjøre prioriteringer er avgjørende i rollen min. Vil du ha innflytelse og tør å utfordre deg selv, er Handelsbanken et godt sted å jobbe.

Henrik, ass. banksjef på bankkontoret på Bryn

-
Utdanning : Siviløkonom, Norges Handelshøyskole
Jeg startet som sommervikar i 2010 i Bergen og fortsatte jeg som deltidsansatt siden av masteroppgave-skriving. Deretter fikk jeg fast stilling og flyttet etterhvert til Oslo og et av bankens største kontorer på Grev Wedels plass. Her jobbet jeg med både privat- og bedriftskunder før jeg etterhvert valgte å gå over i en rolle med kun bedriftskunder. Etter dette begynte jeg som kredittanalytiker med å kvalitetssikre kredittsaker før de ble sendt riktig beslutningsorgan i banken. I tillegg til kreditt- og regnskapsanalyse ga stillingen et bredt kontaktnett i banken. Nå jobber jeg som assisterende banksjef og leder av bedriftsmarkedet på Bryn.
Jeg opplever banken som et meget attraktivt sted å jobbe med «en verden av muligheter»: ulike oppgaver på ulike steder både i Norge og internasjonalt, fokus på karriereutvikling, spennende forretningsmodell som er annerledes enn de fleste andre banker samt at Handelsbanken er kjent som en trygg arbeidsgiver.

Jon Are, banksjef på bankkontoret Økern

Utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon med spesialisering i internasjonal forretningsdrift, Trondheim Økonomiske Høyskole
I 2000 startet jeg i Handelsbanken. Først i Liv-avdelingen og deretter i utviklingsavdelingen. Etter tre år begynte jeg som bedriftsrådgiver på kontor i Oslo. Fra 2008-2010 jobbet jeg på kontoret vårt i Nice. Nå er jeg banksjef på kontoret vårt på Økern. Hverdagen min er variert og inneholder både kundekontakt, strategiarbeid og oppfølging av medarbeidere. Det er en variert hverdag, og det er viktig å trives med ulike utfordringer. Å jobbe i et miljø med faglig sterke rådgivere og lagorienterte kollegaer gjør jobben min motiverende og spennende. I Handelsbanken skaper du i stor grad din egen hverdag. Vi har en sunn forretningsfilosofi og en sterk kultur. Dette har vært avgjørende for meg.

Kristina, kredittanalytiker

-

Utdanning: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole
Jeg begynte karrieren min i Handelsbanken som deltidsansatt ved kontoret i Fana i Bergen, parallellt med studier på Norges Handelshøyskole. Jeg har også vært sommervikar på kontoret Skøyen og julevikar på kontoret i OIav Vs gate. Etter studiene, begynte jeg på Skøyenkontoret. Der jobbet jeg først som kundeansvarlig på privatmarked og deretter mot bedriftsmarkedet. I 2015 ble jeg ansatt som analytiker på Debt Capital Markets hvor jeg jobbet med obligasjonslån og komplekse finansieringer. 

Siden 2018 har jeg vært ansatt som kredittanalytiker i bankens Kredittavdeling med noen av bankens største engasjementer. Dette er veldig spennende og gir mulighet til å sette seg inn i ulike bransjer og spesialisere seg på det kredittfaglige. Jeg samarbeider med kontorene i porteføljen min og med bankens beslutningstagere. Varierte oppgaver og utviklingsmuligheter er noe av det som jeg verdsetter høyest i Handelsbanken. Det er gøy å jobbe med både tall og mennesker, og jeg blir engasjert av å følge kundenes utvikling. Gode kollegaer og høy faglig kompetanse bidrar til motivasjon, trivsel og trygghet på jobben.