Nye EU-regler for bærekraftige investeringer

EUs regler gjør det lettere å sammenligne bærekraftige investeringer
EU parlamantet i Bryssel

Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

EU ønsker å ta en ledende rolle i å bekjempe klimaendringer, og har derfor laget en handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst. I første trinn trådte offentliggjøringsforordningen i kraft 10. mars 2021 i EU. Denne trer trolig i kraft i Norge i løpet av 2022. Formålet er at enhetlig informasjon og økt åpenhet skal gjøre det enklere å sammenligne finansielle produkter og tjenester i et bærekraftsperspektiv. Offentliggjøringsforordingen påvirker Handelsbanken i rollen vår som tilbyder av fond, forsikrings- og investeringsporteføljer og som distributør gjennom investerings- og forsikringsrådgivning.

Økte krav til informasjon

I tråd med det nye regelverket informerer vi på nettsidene om bankens bærekraftsarbeid, og hvordan vi tar hensyn til bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene våre. Kundene våre vil også motta utvidet kjøpsinformasjon før rådgivning eller ved kjøp av fond og forsikring. Der står det blant annet at Handelsbanken ikke investerer i enkelte selskaper og virksomheter der vi ser økt bærekraftsrisiko, og at vi stiller like høye krav til leverandører av porteføljene og produktene som inngår i rådgivningstilbudet vårt. Det handler for eksempel om å velge bort selskaper som produserer eller handler med våpen som er forbudt i henhold til internasjonale konvensjoner, eller som driver med kulldrift.

EU-klassifisering av bærekraft i fond

En annen nyhet er enhetlig merking av fond, forsikring og investeringsporteføljer. I det nye regelverket er det ulike kategorier avhengig av investeringsfokus og hvordan forvaltningen skjer. For Handelsbanken er det en mørkegrønn kategori som har bærekraftige investeringer som mål, en lysegrønn som fremmer miljømessige og sosiale egenskaper, og en hvit der bærekraftsrisiko tas med i investeringsbeslutningene. Informasjon om hvilken kategori et fond, investeringsportefølje eller fondsforsikring tilhører finner du i fondets vedtekter på nettsidene.


EU-klassifisering av fond

Offentliggjøringsforordningen (SFDR) trådte i kraft i EU 10. mars 2021. Forordningen har gjort det enklere for deg som kunde å sammenligne finansielle produkter og tjenester fra et bærekraftperspektiv, gjennom enhetlig informasjon og økt transparens. Regelverket stiller krav til klassifisering av fond og inkluderer forskjellige kategorier avhengig av investeringsfokus og hvordan forvaltningen gjøres.
Ikon med hand som håller i ett löv på en grön rund platta

Artikkel 9

Mørkegrønn kategori har bærekraftige investeringer som utpekt hovedmål for forvaltningen.

Ikon med ett löv på en grön rund platta

Artikkel 8

Lysegrønn kategori er fond som aktivt fremmer miljørelaterte og sosiale aspekter i sin forvaltning. 

Ikon med ett löv

Hvit kategori er fond der bærekraftsrisiko integreres i investeringsbeslutninger (art. 6).


Rammeverk og policy knyttet til bærekraft

a graph with a leaf on top
Handelsbankens arbeid med å håndtere bærekraftsrisiko er basert på vår desentraliserte modell og er i tråd med bankens generelt lave 
risikotoleranse.  Oppsummering av rammeverk for integrering av bærekraftsrisiko og vurdering av de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer i investerings- og forsikringsrådgivning samt investeringsbeslutninger, kan du lese mer om i dokumentet under.

Investeringspolicy diskresjonær forvaltning

a report

Vår grunnleggende forvaltningsfilosofi er basert på god risikospredning mellom ulike aktivaklasser, for en stabil verdiutvikling i våre modellporteføljer. På ulike tidspunkt gir ulike aktivaklasser best avkastning. Gjennom aktiv forvaltning kan vi fange opp ulike markedstrender og øke avkastningen over tid i porteføljene. Ved å kombinere aksjemarkeder, rentemarkeder og alternative investeringer får porteføljene en jevnere verdiutvikling med god risikokontroll.


Retningslinjer for håndtering av godtgjørelser

Handelsbankens godtgjørelsessystem skal være i tråd med bankens forretningsmål og forretningskultur, som er basert på en sunn og holdbar virksomhet som bygger på høy etikk, god forretningsskikk og regeletterlevelse hos medarbeiderne. Godtgjørelse skal også utformes slik at de ansatte fremmer en sunn og effektiv håndtering av bærekraftrisiko. Handelsbanken mener at en fast godtgjørelse bidrar til en sunn virksomhet og effektiv håndtering av bærekraftsrisiko, og er derfor hovedregelen i banken. Prestasjonsbasert godtgjørelse brukes med stor forsiktighet.