1. Om oss
  2. /
  3. Bærekraft
ocean waves

Bærekraft i Handelsbanken

Bærekraft er en naturlig del av Handelsbanken, og vi er bevisste på det ansvaret vi har for samfunnet rundt oss. Derfor er det viktig for oss å jobbe ansvarlig og ta ansvarlige beslutninger.

Vårt syn på bærekraft

I Handelsbanken forstår vi at vi har en påvirkning på samfunnet, miljøet og de finansielle markedene. Det å drive langsiktig og ansvarlig har derfor i lang tid vært en essensiell del av hvordan Handelsbanken opererer. I dette er også arbeidet vårt med bærekraft dypt forankret – både som bank, samfunnsaktør og arbeidsgiver. 

Langsiktige relasjoner, lav risikovilje og kostnadsbevissthet er noen av Handelsbankens hjørnesteiner. Og i mange år har vi forsøkt å jobbe med en stadig mer bærekraftig tilnærming. Samtidig vet vi at det er mye arbeid som gjenstår. Vår solide økonomi hjelper oss med å ikke bli en belastning for samfunnet i dårlige tider – i stedet kan vi bidra med stabilitet.


Hvordan jobber vi med bærekraft?

Det viktigste bidraget vårt for å gjøre verden bedre og bærekraftig, finner vi i kjernevirksomheten vår: Hvordan vi møter og gir råd til kundene, hvordan vi finansierer virksomheter og hvordan vi forvalter betydelig kapital for kundene våre. Om vi gjør dette ansvarlig, vil det sette spor.

Ansvarlig rådgivning  

Handelsbanken er en rådgivningsbank. Vi lever av å gi gode råd som står seg over tid. Det gjør at vi er nødt til å være langsiktige i relasjonene våre og alltid ha kundenes beste for øyet. Vi har ingen salgsbonuser, salgsmål eller budsjetter, men et mål om å ha landets mest fornøyde bankkunder – år etter år. I tillegg har vi gitt et tydelig ansvar til rådgiveren som møter kundene. Ansvarlig rådgivning handler om å gi råd som er til beste for kundene, som å beskytte kundene våre mot økonomiske vanskeligheter som overdreven gjeld. Det handler også om å kartlegge og utfordre kundenes ambisjoner og arbeid for bærekraft som en naturlig del av rådgivningen.  

Ansvarlig finansiering

Å låne ut penger og finansiere virksomheter og familier, er en av Handelsbankens hovedoppgaver.  Dette vil vi gjøre ansvarlig. Når vi vurderer kredittverdigheten, ser vi for eksempel på hvordan miljørisiko påvirker den enkelte kundens tilbakebetalingskapasitet. Vi tester ut bærekraftige finansieringsformer som ivaretar FNs bærekraftmål, men vi har en lang vei igjen å gå. 

Vi tilbyr store bedriftskunder grønne lån og rådgivning til dem som ønsker å utstede grønne obligasjoner. Vi jobber aktivt med bærekraft og ansvarlighet, og alt det vi gjør for å støtte en bærekraftig utvikling i samfunnet. 

Les mer om ansvarlig finansieringÅpnes i nytt vindu

Ansvarlige investeringer

Gjennom ansvarlige investeringer jobber vi med å ta bevisste valg for å støtte en bærekraftig utvikling. Dette gjør vi på to måter: Når vi forvalter kundenes penger og er eier i et stort antall selskaper, bruker vi eierskapet vårt til å påvirke. Vi går også ut og inn av selskaper basert på bærekraft. I tillegg tilbyr vi grønne og ansvarlige investeringsmuligheter for kundene, slik at kundene selv kan velge å investere bærekraftig.