Elv renner gjennom en skogElv renner gjennom en skog

Bærekraft i Handelsbanken

Vårt syn på bærekraft

I Handelsbanken forstår vi at vi har en påvirkning på samfunnet, miljøet og de finansielle markedene. Det å drive langsiktig og ansvarlig har derfor i lang tid vært en essensiell del av hvordan Handelsbanken opererer. I dette er også arbeidet vårt med bærekraft dypt forankret – både som bank, samfunnsaktør og arbeidsgiver. 

Langsiktige relasjoner, lav risikovilje og kostnadsbevissthet er noen av Handelsbankens hjørnesteiner. Og i mange år har vi forsøkt å jobbe med en stadig mer bærekraftig tilnærming. Samtidig vet vi at det er mye arbeid som gjenstår. Vår solide økonomi hjelper oss med å ikke bli en belastning for samfunnet i dårlige tider – i stedet kan vi bidra med stabilitet.

Våre bærekraftsmål: Netto null innen 2040

Klimanøytralitet

Handelsbankens klimamål er netto nullutslipp av klimagasser så snart som mulig, men senest innen 2040. Målet gjelder hele virksomheten inkludert utslippene som kommer fra energibruk og forretningsreiser. EUs mål er netto nullutslipp innen 2050 og Handelsbankens mål er 2040. Vi tror at å redusere oppvarmingen med nær 1,5 °C er best for våre kunder, for de samfunnene vi opererer i og dermed også for oss.

Hvor vi er i dag

Handelsbanken har vært nettonøytral i klimautslipp fra egen virksomhet siden 2017 og kompenserer for karbondioksidutslippene vi ikke kan unngå. Vi jobber kontinuerlig med å redusere disse utslippene og har siden 2013 redusert utslippene våre med 70 prosent.

Ikon av en jordklode og et blad

Hva er netto null? 

Netto nullutslipp av klimagasser til atmosfæren betyr at utslippene som skjer skal kunne tas opp i det økologiske kretsløpet, eller ved hjelp av tekniske løsninger. På denne måten bidrar ikke utslippet til drivhuseffekten.

Hvordan jobber vi med bærekraft?

Det viktigste bidraget vårt for å gjøre verden bedre og bærekraftig, finner vi i kjernevirksomheten vår: Hvordan vi møter og gir råd til kundene, hvordan vi finansierer virksomheter og hvordan vi forvalter betydelig kapital for kundene våre. Om vi gjør dette ansvarlig, vil det sette spor.

Ansvarlig rådgivning  

Handelsbanken er en rådgivningsbank. Vi lever av å gi gode råd som står seg over tid. Det gjør at vi er nødt til å være langsiktige i relasjonene våre og alltid ha kundenes beste for øyet. Vi har ingen salgsbonuser, salgsmål eller budsjetter, men et mål om å ha landets mest fornøyde bankkunder – år etter år. I tillegg har vi gitt et tydelig ansvar til rådgiveren som møter kundene. Ansvarlig rådgivning handler om å gi råd som er til beste for kundene, som å beskytte kundene våre mot økonomiske vanskeligheter som overdreven gjeld. Det handler også om å kartlegge og utfordre kundenes ambisjoner og arbeid for bærekraft som en naturlig del av rådgivningen.  

Ansvarlig finansiering

Å låne ut penger og finansiere virksomheter og familier, er en av Handelsbankens hovedoppgaver.  Dette vil vi gjøre ansvarlig. Når vi vurderer kredittverdigheten, ser vi for eksempel på hvordan miljørisiko påvirker den enkelte kundens tilbakebetalingskapasitet. Vi tester ut bærekraftige finansieringsformer som ivaretar FNs bærekraftmål, men vi har en lang vei igjen å gå. 

Vi tilbyr store bedriftskunder grønne lån og rådgivning til dem som ønsker å utstede grønne obligasjoner. Vi jobber aktivt med bærekraft og ansvarlighet, og alt det vi gjør for å støtte en bærekraftig utvikling i samfunnet. 

Les mer om ansvarlig finansiering Åpnes i nytt vindu

Ansvarlige investeringer

Gjennom ansvarlige investeringer jobber vi med å ta bevisste valg for å støtte en bærekraftig utvikling. Dette gjør vi på to måter: Når vi forvalter kundenes penger og er eier i et stort antall selskaper, bruker vi eierskapet vårt til å påvirke. Vi går også ut og inn av selskaper basert på bærekraft. I tillegg tilbyr vi grønne og ansvarlige investeringsmuligheter for kundene, slik at kundene kan investere i fond med fokus på bærekraft.    

Vi sertifiseres som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnets logo

Handelsbankens hovedkontor og 11 bankkontor er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer at miljø- og klimaarbeidet er satt inn i styringssystemet og følges opp jevnlig av ledelsen. Vi jobber med å sertifisere resten av kontorene fortløpende.

Vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter åpenhetsloven

Ikon av en avtale

Handelsbanken jobber kontinuerlig med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Mangfold, likestilling og inkluderende kultur

Bankens idè om hvordan vi skal drive en fremgangsrik bank bygger på tillit og respekt for individet - både kunder og medarbeidere. Å jobbe for likestilling, mangfold og en inkluderende kultur er en del av Handelsbankens grunnleggende verdier og sosiale bærekraftarbeid, og skal være en integrert del av vårt daglige arbeid. Vi har alle ansvar for å se muligheter i hverandres ulikheter og å behandle hverandre med respekt. Det er i hverdagen vi møter hverandre og det er også i det daglige vi har mulighet til å endre vår atferd.

Kvinner i Finans Charter

Handelsbanken har forpliktet seg til Kvinner i Finans-charteret og arbeider systematisk for å oppnå bedre kjønnsbalanse.
Kvinner i finans charter logo
Ikon av tre mennesker

Handelsbankens likestillingsredegjørelse 2023

I rapporten kan du blant annet lese om fordeling av kjønn, inntekt, sykefravær og bankens arbeid rundt likestilling.