Slik begynner du med bærekraftsarbeid i bedriften

Å integrere bærekraft i egen forretningsmodell blir avgjørende for å være konkurransedyktige i fremtiden. Her får du konkrete tips til hvor du kan starte.
-

Gjør bærekraft konkret

«Alle» snakker om bærekraft, men hva er det egentlig? Begrepet både brukes og rommer mye. I en virksomhet er det viktig å ha en felles forståelse for at det skal bli konkret nok til å jobbe med. 

Når vi snakker om bærekraft i virksomheter og vurderer bedrifters bærekraftsarbeid, bruker vi begrepet ESG. ESG står for «Environment» (miljø og klima), «Social» (sosiale forhold)og «Governance» (selskapsstyring). Bærekraft handler altså om mer enn klima. Når vi skal jobbe med bærekraft, er det lurt å se på temaer innen E-, S- og G-en. Her er noen eksempler:

träd

Miljø og klima (E)

 • Skadelige klimagassutslipp
 • Vannbruk og energibruk
 • Avfall og forurensning
 • Avskoging
 • Biologisk mangfold
Människor med jordglob

Sosiale forhold (S)

 • Menneskerettigheter
 • Arbeidstakerrettigheter
 • Datasikkerhet - personvern
 • Leverandørkjedeledelse
 • Produktsikkerhet, kvalitet og kundetilfredshet
social

Selskapsstyring (G)

 • Arbeid med antikorrupsjon
 • Styresammensetning
 • Insentivstrukturer
 • Uavhengighet
 • Skatt
 • Likestilling og mangfold

Unsplash u x Ventures two people PC

Vi hjelper deg på veien

Vi i Handelsbanken ønsker å støtte våre kunder i omstillingen. Våre rådgivere er tilgjengelige for sparring og vil kunne si hva vi som bank vil forvente og etterspørre av dere fremover. Vi tilbyr også ulike grønne og bærekraftslenkede finansieringsprodukter. 


-

Identifiser bedriftens mest vesentlige ESG-temaer

Før du lager handlingsplaner og setter mål relatert til bærekraft, må dere identifisere selskapets mest vesentlige ESG-temaer. Det er ikke mulig for et selskap å håndtere all risiko og alle muligheter innenfor bærekraft, og det er derfor lurt å prioritere å jobbe med det som er viktigst. Bruk tid til å gjennomgå verdikjeden og forretningsmodellen. Vurder hvor dere har høyest risiko og muligheter til positiv endring innen E-, S-, og G-en. 

I tillegg til en intern vurdering er det nyttig å se eksternt. Skaff deg et overblikk av hva som er på bærekraftsagendaen i bransjen, hvilke reguleringer som gjelder og hvilke som kommer, overordnende trender, osv. Det finnes mye tilgjengelig materiale fra bransjeorganisasjoner, samt seminarer / webinarer som kan gjøre informasjonsinnhenting enklere. Interessentdialog er også et viktig verktøy som vil gi god støtte i denne prosessen. 


Lag en plan

Etter å ha identifisert de mest vesentlige ESG-temaene for deres virksomheten er det tid for å lage en plan som forklarer hvordan man skal jobbe med dette videre. Dette kan gjøres både omfattende og mer som en skrivebordsundersøkelse, og ut i fra hva som er naturlig for deres selskap. Uansett er det lurt å starte med refleksjon rundt  spørsmålene under: 

 • Hvilke ESG-temaer er mest vesentlig for selskapet ditt og hvorfor?
 • Hvilke mål har dere satt dere innen de prioriterte ESG-områdene? Målene bør være tidsbestemte og målbare.
 • Hvilke aktiviteter skal bedriften gjennomføre for å oppnå målene deres?
 • Hvordan skal dere sikre oppfølging av ESG arbeidet?
 • Hvordan er, eller skal, ESG-arbeidet integreres i strategien deres?
glödlampa
Det er nyttig å dokumentere tidligere eller annet arbeid innenfor ESG-tematikkene. Dette kan gjøres integrert i årsrapporten, på nettsidene, eller ved å samle all ESG-informasjon i en bærekraftsrapport.

Sikre kontinuitet og vis omstillingsevne

Arbeidet med ansvarlighet er her for å bli – kravene blir ikke mindre fremover. Sikre derfor kontinuerlig arbeid med tematikken og vis omstillingsevne. Dette er avgjørende for å være konkurransedyktig fremover; alle selskaper må jobbe for å ha en forretningsmodell som skal fungere i et lavutslippssamfunn.