Handelssystemer

Informasjon om handelssystemer og markedsplasser som Handelsbanken normalt benytter ved gjennomføring av kundeordre i finansielle instrumenter.
Primærmarkedsplasser

Oslo Børs

Egenkapitalinstrumenter *, exchange traded funds, derivater, rentebærende instrumenter, strukturerte produkter.

Oslo Axess (Oslo Børs)

Aksjer

ABM (Alternative Bond Market - Oslo Børs)

Rentebærende instrumenter

BATS

Aksjer             

NGM Stockholm Aksjer
LSE London Stock Exchange Aksjer
OMX Island Aksjer
OMX Tallin Aksjer
OMS Stockholm Egenkapitalinstrumenter *, exchange traded funds, derivater, rentebærende instrumenter, strukturerte produkter.
OMX Helsinki Egenkapitalinstrumenter *, aksjer, derivater, strukturerte produkter.
OMX Copenhagen Egenkapitalinstrumenter *, exchange traded funds, derivater, strukturerte produkter
Dansk AMP Aksjer
* Egenkapitalinstrumenter: Aksjer, grunnfondsbevis, tegningsretter.
MFH (Multilaterale Handelsfasiliteter)

Burgundy

Aksjer

Chi-X

Aksjer

Nordic MTF

Aksjer

Aktietorget

Aksjer             

First North Aksjer

Listen er ikke uttømmende. Fra tid til annen vil ordre kunne utføres på andre handelssystemer/markedsplasser dersom dette er i overensstemmelse med Bankens retningslinjer for ordreutførelse av finansiell instrumenter i ordre- og prisdrevne markeder.

Ordre generert fra aksjehandel på internett og fra privatkunder kanaliseres til Oslo Børs.