Bærekraftige investeringer

Handelsbanken har et overordnet mål om å understøtte en bærekraftig utvikling i alle markeder vi har virksomhet, og gleder oss over muligheten til å påvirke.
bilde av et tre

Hver krone teller

Innenfor plassering har Handelsbanken et stort ansvar med å forvalte kundenes penger, der målet er å skape en positiv avkastning og samtidig støtte en bærekraftig utvikling.

Undersøkelser Handelsbanken har gjort viser at bærekraftige investeringer lønner seg. Én av årsakene til det er at samfunnet krever at selskaper opptrer på en ansvarlig måte, og at selskaper som ikke gjør det må rydde opp.

Handelsbanken forvalter omtrent 500 milliarder kroner på vegne av kundene, og det gir tyngde når vi påvirker og tar bort selskaper fra våre porteføljer.


Slik jobber vi med bærekraftige investeringer

en hand med ett löv ovanför
  1. Vi inkluderer – bærekraft i investeringsbeslutningene.
  2. Vi tar bort – selskaper som står i strid med våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, eller som ikke oppfyller våre spesifikke bærekraftskriterier. 
  3. Vi påvirker – selskaper til å følge internasjonale normer og konvensjoner gjennom dialog.

Svanemerkede fond 

Aksjefondet Handelsbanken Bærekraftig Energi er et av totalt fem aksjefond som er svanemerket, som innebærer at fondet oppfyller 25 obligatoriske krav knyttet til bærekraft.

Handelsbanken jobber med å gjøre det enklere for kundene å velge et bærekraft fond, og fond som har Criteria i navnet følger særskilte bærekraftsregler utover de allerede ansvarsfulle policyene banken følger. Disse fondene investerer ikke i selskaper hvor omsetningen kommer fra krigsmateriell, tobakk, alkohol, pornografi eller spill.

Lavere tap og solid skatteyter 

Handelsbanken er en betydelig samfunnsaktør i Norden, og bidrar med omtrent 10 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatt og andre statlige avgifter. Banken har som prinsipp å ikke være en belastning for samfunnet, og er stolte over å være blant få nordiske banker som ikke har tatt krisepakker fra sentralbanker eller skattebetalerne i moderne tid.

Gjennom en årrekke har Handelsbanken hatt betydelig lavere tap på utlån sammenlignet med sine konkurrenter. I 2017 hadde banken et tap på 0,08 prosent av det totale utlånet.