Pensjon

Vi hjelper bedriften din en god pensjonsordning for deg og dine ansatte.
Ikon av to ansatte

Obligatorisk pensjon

Det blir stadig viktigere for arbeidstakere med gode pensjonsordninger. Verner du om dine ansatte med en gunstig pensjonsordning er du samtidig en attraktiv arbeidsgiver. Vår innskuddspensjon tilbys i samarbeid med Gjensidige, men forvaltes i Handelsbanken.

Ikon av en person

For ansatte

Som ansatt kan du selv velge hvilken risikoprofil du ønsker å ha på fondet pensjonsinnskuddene settes i. Det er enkelt å gå inn og se på beholdningen og endre risikoprofil.

Ikon av en person som tenker

For selvstendige næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende kan du etablere like gode pensjonsordninger som vanlige lønnsmottakere. Vi anbefaler at du setter deg inn i hva som lønner seg og hvordan du kan spare best mulig til pensjonen for deg og eventuelt dine ansatte.

pensjonspyramiden

Pensjonspyramiden - pensjon enkelt forklart

pensjonspyramiden folketrygden

Folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist, og er grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Pensjonen fra folketrygden finansieres gjennom de årlige statsbudsjettene. Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon fra folketrygden avhenger av hvilken opptjening du har hatt gjennom livet og hvor mange år du har bodd i Norge. Det er ulike regler for de forskjellige årskullene.

pensjonspyramiden tjenestepensjon


Tjenestepensjon

Alle arbeidstakere i Norge er omfattet av en tjenestepensjonsordning, uansett om du har jobbet i offentlig eller privat sektor. I privat sektor er det vanligste innskuddspensjon, der pensjonen beregnes fra et årlig innskudd fra arbeidsgiver. Alle arbeidsgivere er pålagt å ha en pensjonsordning med minimum 2 prosent av lønn som pensjonsinnskudd.

Har du hatt flere arbeidsgivere har du opptjent pensjonskapitalbevis eller fripoliser, og det kan lønne seg å samle på et sted for å få reduserte kostnader og bedre oversikt.

pensjonspyramiden tjenestepensjon


Egen pensjonssparing

Din individuelle pensjonssparing utgjør øverste del av pensjonspyramiden. Den dagen du trapper ned jobbingen eller pensjonerer deg vil inntekten din bli lavere, men hvor mye lavere avhenger av hvor mye du får utbetalt i alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra arbeidsgiverne du har hatt. Det kan i mange tilfeller være smart å starte opp med egen pensjonssparing for å sikre en god alderdom. Individuell pensjonssparing (IPS) er et tilrettelagt produkt som gjør det mulig å spare 15.000 kroner i året med 28 prosent skattefradrag.