Låne til eiendom

Enten du skal bygge nytt, bygge om eller kjøpe ny eiendom kan vi hjelpe deg å finne riktig finansering.
Boligblokk Oslo

Låne til eiendom

Finansiering tilpasset bedriftens behov

Lån til eiendom er en langsiktig finansiering, og lånestruktur og nedbetalingsprofil tilpasses hver enkelt og det enkelte prosjektet. Det er eiendommens kontantstrøm, markedsverdi, beliggenhet og standard som er avgjørende faktorer for hvor mye bedriften kan låne.

I Oslo-området er kravet til egenkapital minst 40 %, mens det for resten av landet avgjøres av forretningscaset.

Tilpasset nedbetalingsplan

Vi kan sammen finne frem til en nedbetalingsplan som passer for bedriften. Rentesats og eventuell avdragsfrihet er knyttet til bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

En langsiktig finansiering av eiendom gir bedriften en jevn månedskostnad.

Behov for rentesikring?

Har du behov for større kontroll på renten tilbyr Handelsbanken rådgivning om rentesikring og produkter som kan begrense uønsket effekt som følge av svingninger i rentemarkedet.

Fordeler med lån:

  • En langsiktig og fleksibel form for finansiering.
  • Engangsutbetaling som tilbakebetales etter avtale.
  • En jevn månedskostnad.
  • Mulighet for tilpasning med fast eller flytende rente, annuitetslån eller serielån.
-  Handelsbaken.se

Grønt omstillingslån

Et grønt omstillingslån finansierer rehabilitering av eksisterende bolig- og næringseiendom. 

Grønt eiendomslån

Bedriften din kan søke om et grønt eiendomslån med gode vilkår hvis bedriften eier eiendom som er miljøsertifisert eller energieffektiv. 

Vi finansierer ditt byggeprosjekt

byggeplass

Byggekreditt for bedriftskunder

Vi tilbyr byggekreditt til dine eiendomsprosjekter. Kreditten skal dekke løpende kostnader under byggeperioden – lånet gis som kredittramme, som innebærer at du benytter det du trenger innenfor en ramme, og bare betaler renter av benyttet beløp.

En forutsetning for byggekreditt er at det er avtalt langsiktig finansiering av eiendommen slik at byggekreditten konverteres til et næringslån når prosjektet er gjennomført.