Mann og dame går ute i naturen

Diskresjonær forvaltning

Med diskresjonær forvaltning får du skreddersydd, bærekraftig og aktiv forvaltning av midlene dine, uten at du må bruke verdifull tid på å overvåke og analysere markedene og posisjonene dine. Vi har ressursene og den profesjonelle kompetansen som kreves for langsiktig forvaltning av kapitalen din.

Dette får du med diskresjonær forvaltning

  • Sammen oppretter vi retningslinjer for investeringsporteføljen, som danner grunnlaget for den langsiktige forvaltningen av formuen din.
  • Deretter vil vårt profesjonelle forvalterteam ta over forvaltningen og aktivt følge den opp, basert på dine ønsker og med et mål om å gi deg god risikojustert avkastning over tid.
  • Du får løpende oppfølging og rapportering av porteføljen din.
  • Du blir regelmessig fulgt opp av din personlige rådgiver. 
Skog i sollys

Bærekraft i våre diskresjonære porteføljer

Når vi får tillit til å forvalte sparepengene dine, er målet vårt å skape god avkastning på kapital under forvaltning og samtidig jobbe for en bærekraftig utvikling.