Ny finansavtalelov styrker forbrukervernet

Ny finansavtalelov gjelder fra 1. januar 2023. Loven gir regler om rettigheter og plikter mellom deg og banken eller andre tjenesteleverandører. Loven skal gi et sterkere forbrukervern og gjennomfører en rekke nye EU-regler i Norge.
- Handelsbanken.se

Hva skjer med avtalene du har med oss? 

Du trenger ikke å foreta deg noe, alle de eksisterende avtalene dine med Handelsbanken eller andre tjenesteleverandører videreføres på samme måte som tidligere. Noen av de eksisterende avtalene dine kan få oppdaterte vilkår, som passer til de nye reglene. I så fall vil vi varsle deg særskilt om slike vilkårsendringer.

Hvordan merker jeg som kunde at loven er endret? 

Den nye loven medfører at du kan få mer informasjon fra banken enn det du får i dag, og banken kan ved inngåelse av nye avtaler være pliktig å stille deg flere spørsmål enn i dag. Hensikten er å ivareta deg som kunde.

SMS-varslinger

For viktige meldinger vi sender deg i mobilbank og nettbank, vil vi samtidig sende deg en ekstra SMS-varsling. 

  • Eksempel på en viktig melding kan være varsel om renteendring, sperring av konto, og oppsigelse av avtale. 
  • Er du medlåntaker eller kausjonist vil du også motta ekstra SMS-varsel om viktige meldinger vi sender deg. 
  • Er du forelder eller verge til barn under 18 år, gjør vi oppmerksom på at barnet ikke mottar ekstra varsling per SMS, men de mottar selve meldingen i mobilbank og nettbank. 

Mer informasjon om den nye finansavtaleloven

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

For mer informasjon om den nye finansavtaleloven, ta kontakt med rådgiveren din, eller les mer på Finans Norges nettsider Åpnes i nytt vindu.