1. Privat
  2. /
  3. FATCA/CRS

Internasjonal skatterapportering (FATCA/CRS)

Som følge av internasjonale avtaler Norge har inngått, plikter Handelsbanken å innhente og registrere opplysninger om hvor kundene våre er skattemessig bosatt og om de er amerikanske statsborgere.
USA

TIN-nummer
Vi må også be om det utenlandske identifikasjonsnummer ditt (såkalt «TIN-nummer») der du er skattemessig bosatt i utlandet eller er amerikansk statsborger. Dette må også andre finansinstitusjoner og banker gjøre. TIN står for «Taxpayer Identification Number». Med TIN-nummer menes det nummeret som det enkelte land bruker for å identifisere den enkelte person. I Norge er dette fødsels- og personnummeret. I USA er det Social Security Number. 

Hvorfor spør vi?
Banken plikter å rapportere opplysningene om hvor kunder er skattemessig bosatt/hjemmehørende og om de har amerikansk statsborgerskap, til Skatteetaten. Skatteetaten formidler disse opplysningene videre til lokale skattemyndigheter. 

Hvis du har mottatt spørsmål fra oss i nettbanken om du er skattemessig bosatt/hjemmehørende i utlandet eller blitt bedt om å oppgi TIN-nummer, så er dette bakgrunnen for spørsmålene. Er du i tvil om du er skattemessig bosatt i et land, må du ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet for å få avklart dette. Vi ber om at du besvarer spørsmålene som er mottatt i nettbanken. Ta kontakt med kunderådgiveren din hvis du har spørsmål.

Vil du vite mer?

Les mer informasjon fra Skatteetaten om ordningen og hvor du finner de enkelte lands TIN-nummer.

FATCA («Foreign Account Tax Compliance Act»):

Norge og USA har signert en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA. Avtalen bygger på den amerikanske FATCA-lovgivningen (Foreign Account Tax Compliance Act).
Kilde: Skatteetaten 

CRS («Common Reporting Standard»):

Norge og en rekke andre land har en felles avtale om automatisk informasjonsutveksling. Avtalen er et rammeverk for en internasjonal standard utviklet av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) for automatisk utveksling av finansielle opplysninger, også kjent som «common reporting standard» eller «CRS». 
Kilde: Skatteetaten