Internasjonal skatterapportering (FATCA/CRS)

Som følge av internasjonale avtaler Norge har inngått, plikter Handelsbanken å innhente og registrere opplysninger om hvor kundene våre er skattemessig bosatt og om de er amerikanske statsborgere.
USA

TIN-nummer

Vi må også be om det utenlandske identifikasjonsnummer ditt (såkalt «TIN-nummer») der du er skattemessig bosatt i utlandet eller er amerikansk statsborger. Dette må også andre finansinstitusjoner og banker gjøre. TIN står for «Taxpayer Identification Number». Med TIN-nummer menes det nummeret som det enkelte land bruker for å identifisere den enkelte person. I Norge er dette fødsels- og personnummeret. I USA er det Social Security Number. 

Hvorfor spør vi?

Banken plikter å rapportere opplysningene om hvor kunder er skattemessig bosatt og om de har amerikansk statsborgerskap, til Skatteetaten. Skatteetaten formidler disse opplysningene videre til lokale skattemyndigheter. 

Hvis du har mottatt spørsmål fra oss i nettbanken om du er skattemessig bosatt i utlandet eller blitt bedt om å oppgi TIN-nummer, så er dette bakgrunnen for spørsmålene. Er du i tvil om du er skattemessig bosatt i et land, må du ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet for å få avklart dette. Vi ber om at du besvarer spørsmålene som er mottatt i nettbanken. Ta kontakt med kunderådgiveren din hvis du har spørsmål.

Vil du vite mer?

Les mer informasjon fra Skatteetaten om ordningen og hvor du finner de enkelte lands TIN-nummer.

FATCA («Foreign Account Tax Compliance Act»):

Norge og USA har signert en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA. Avtalen bygger på den amerikanske FATCA-lovgivningen (Foreign Account Tax Compliance Act).
Kilde: Skatteetaten 

CRS («Common Reporting Standard»):

Norge og en rekke andre land har en felles avtale om automatisk informasjonsutveksling. Avtalen er et rammeverk for en internasjonal standard utviklet av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) for automatisk utveksling av finansielle opplysninger, også kjent som «common reporting standard» eller «CRS». 
Kilde: Skatteetaten