Avvisning av endringer

Som forbruker har du rett til å avvise endringer i avtalevilkår, renter og gebyrer. Les mer om hvordan og hva det betyr.
vägval

Forbrukeres rett til å avvise endringer i avtalevilkår, renter og gebyrer

Når du inngår avtale om en banktjeneste hos oss, for eksempel et lån eller en bankkonto, vil du samtidig få utlevert en avtale som beskriver avtalevilkårene, samt renter og gebyrer som gjelder for tjenesten. 

I løpet av avtaleforholdet kan det bli nødvendig å endre renter, gebyrer eller avtalens  vilkår. Dette kan for eksempel skyldes endringer styringsrenten fra Norges Bank, endringer i pengemarkedsrenter (prisen vi må betale for penger i markedet), prisendringer hos våre underleverandører, eller regulatoriske endringer som har betydning for rettigheter og plikter ved tjenesten vi leverer til deg. 

Når vi ser at det er behov for en endring, vil vi sende deg som er forbruker et varsel. 

Dersom endringen kan anses å være til ugunst for deg som kunde vil vi sende varslet minimum to måneder før endringen trer i kraft. Varslet vil beskrive vårt endringsforslag og angi datoen endringen gjelder fra. 

Som forbruker har du rett til å avvise endringsforslag vi sender deg. Dette gjør du ved å kontakte oss skriftlig før endringen trer i kraft. Bruk nett- eller mobilbank for å sende oss en melding, eller send oss brev i posten. Husk å angi hvilken endring du avviser, og hvilken avtale det gjelder. 

Du kan også velge å si opp avtalen endringen gjelder, før endringen trer i kraft. Dette kan du gjøre uten kostnad når vi har varslet en endring. Ta gjerne kontakt med rådgiveren din for veiledning. 

Hva er konsekvensen av å avvise en endring?

  • Mottar vi skriftlig varsel fra deg om at en endring er avvist, vil vi ikke gjennomføre endringen. Du blir inntil videre stående med samme betingelser som før. 
  • Det er viktig at du forstår at en avvisning fra deg kan medføre at vi har saklig grunn til å si opp avtalen som endringen gjaldt. 

Hvis vi sier opp en avtale, vil vi sende deg et varsel om oppsigelse. Oppsigelsen skal begrunnes saklig, inneholde informasjon om klagerettighetene dine, og gis med to måneders oppsigelsesfrist. Når oppsigelsesfristen er ute opphører avtalen oppsigelsen gjaldt. 

Hvis oppsigelsen gjelder et lån vil dette bety at hele lånet må tilbakebetales når oppsigelsestiden er ute. Hvis oppsigelsen gjelder bankkonto med innskudd, vil kontoen avsluttes, og pengene måtte overføres til en annen konto du oppgir. Eventuelle tilknyttede betalingstjenester vil avsluttes samtidig. Hvis oppsigelsen gjelder andre tjenester, for eksempel kortavtale eller nettbankavtale, vil tjenesten ikke lenger fungere når oppsigelsesfristen er ute.

Adressen vår:

Handelsbanken Norge
Tjuvholmen allé 11
Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo
0113 OSLO