Pensjon for Juristforbundets medlemmer

Velger du Handelsbanken til å ta vare på pensjonen din får du en rekke fordeler.
Juristforbundets logo og smilende dame

Handelsbanken forvalter pensjonen din

Du velger selv hvor og hvordan du vil forvalte pensjonssparingen din. Velger du Handelsbanken til å ta vare på pensjonen din får du en rekke fordeler. 

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en konto der du kan samle pensjonen din fra nåværende og tidligere arbeidsgivere i privat sektor. Når du samler pensjonsmidlene dine på ett sted får du god oversikt over hva som er spart opp, og du får mulighet for lavere kostnader. Vi hjelper deg med å lage en god plan, slik at pensjonstiden din blir så økonomisk trygg som mulig.

Pensjonskapitalbevis

Du får pensjonskapitalbevis når du har vært ansatt i en privat bedrift med innskuddsbasert pensjonssparing. Det er viktig å velge riktig forvaltning for pensjonskapitalbevisene dine. Ved å samle dette hos oss, sørger du for at pensjonen din er i trygge hender. Hos oss blir du en ansvarlig investor i selskaper som ønsker å gjøre en forskjell, og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Kvinne arbeider ved kjøkkenbordet

Pensjonssparingen som passer deg

I Handelsbanken er vi opptatt av at du skal ta gode økonomiske valg for framtiden. Hos oss får du personlig rådgivning og oppfølging av planen din. 

Vi hjelper deg med:

  • Å gå gjennom hva slags sparing som passer for deg.
  • Å starte den private pensjonssparingen din.
  • Å få oversikt over hvordan du selv kan påvirke din fremtidige økonomi og pensjon.
Når vi møtes begynner vi med å gå igjennom det som påvirker økonomien din, som jobb, inntekter, utgifter, bolig, sparing og annet. 

Medlemspriser

Som medlem av Juristforbundet får du ekstra gunstige betingelser på pensjon i Handelsbanken.

Å velge god forvaltning lønner seg

Ikon av en sparegris og en kalender
  • På ti år vil en pensjonsbeholdning på kr 100 000 kroner med 5 % årlig avkastning, øke til kr 163 000.
  • Er den årlige avkastningen 6 % i stedet for 5 %, blir verdien etter 10 år kr 179 000. Det betyr ca. 10 % høyere pensjon. 
  • Du kan enkelt se hvilken historisk avkastning våre fond har i .

Spørsmål og svar

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.