Derfor er Juristforbundets medlemmer fornøyde med Handelsbanken

Vi er en annerledes bank med svært fornøyde kunder. Kundeundersøkelsen EPSI viser år etter år at vi er best på rådgivning, og er enklest å nå.

Dette sier medlemmene om oss

-

– Gjennom Juristforbundets bankavtale får jeg blant markedets beste banktilbud i Handelsbanken. Jeg har en personlig rådgiver som er rask til å svare, imøtekommende og profesjonell – og som kommer med forslag til løsninger og ordninger. Det betyr mye, og er med på styrke den personlige relasjonen til banken.

Svein Chr. Mikkel Hammerstrøm, medlem i Juristforbundet
Juristforbundets fordeler i Handelsbanken

Iblant kan det være fint å få hjelp til å ta gode økonomiske valg, og få gode råd om langsiktig sparingen og veien frem til en solid økonomi som pensjonist. 

Derfor kan du være trygg på at vi alltid tilbyr rådgivning som har ditt beste for øye, og aldri fristes av hva som gir oss best inntjening på kort sikt. 

Handelsbanken er den banken i landet hvor kundene i størst grad opplever at de har sin egen personlige rådgiver. Nærmere 500 rådgivere jobber for privat- og bedriftskunder ved 42 bankkontorer rundt om i landet. I tillegg har vi spesialister som er tilgjengelige for kundene. 

Juristforbundets fordeler i Handelsbanken