Personvern i Handelsbanken-apper

Hvordan personopplysninger behandles i våre apper.
Sist endret 15.09.2020
Ikon av mobiltelefon

Behandling av personopplysninger

I Handelsbanken NUFs personvernerklæring  finner du generell informasjon om hvordan vi ivaretar ditt personvern. I det følgende finner du mer detaljert informasjon om personvern i Handelsbankens egne apper – Kortkompis og Mobilbanken. 

Vi behandler personopplysninger i appene våre for å gjøre tjenestene tilgjengelig i praktiske, tekniske løsninger for deg som kunde. Vi bruker og lagrer aldri mer opplysninger enn hva som er nødvendig for at du skal kunne bruke disse tjenestene på en god måte. 

Vi tar sikkerhet på alvor

Handelsbanken tar informasjonssikkerhet på alvor, og beskytter dine personopplysninger gjennom å verifisere identiteten din, og sikre informasjonen som lages eller gis. Det betyr blant annet at innloggingsinformasjonen din håndteres på en sikker måte gjennom sterk kryptering.

Bruk av våre apper medfører ikke at personopplysningene dine utleveres til andre behandlingsansvarlige enn det som følger av dine avtaler. Vi vil aldri videreformidle personopplysninger til en uvedkommende tredjepart. Vi behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger om våre kunder gjennom våre apper. Særlige kategorier av personopplysninger er spesielt sensitiv informasjon, som seksuell legning, religion, informasjon om din helse eller politiske overbevisning.


Tilganger og tillatelser

Våre mobilapper trenger ulike tilganger på din telefon. Noen av disse er nødvendige for at appene skal fungere på telefonen og ligger automatisk inne i løsningene. Appen vil for eksempel sjekke om du er tilkoblet internett, enten via mobildata eller WiFi. Uten tilgang til internett vil ikke pålogging være mulig og appen får da mulighet til å gi deg melding om dette. Vi ber likevel bare om de tilgangene som er nødvendige for at appen skal fungere og vi kan ikke se annen informasjon på telefonen din.
Annen funksjonalitet er dine brukerinnstillinger og her må du aktivt gi appen tillatelse til det du ønsker. Disse tillatelsene lagres kun på din mobil. Tidligere gitte tillatelser kan trekkes tilbake i innstillinger, og administreres bare av deg. Nedenfor finner du oversikt over de viktigste av slike tillatelser.

Mobilbanken iOS

Valg av annen innloggingsmetode enn 4-sifret kode og signering av betalinger 
 • Face ID (ansiktsgjenkjenning) 
 • Touch ID (fingeravtrykk)
  Ansiktsgjenkjenningen og/eller fingeravtrykket ditt lagres bare lokalt på din telefon. Handelsbanken får ikke tilgang til denne informasjonen, men mottar bare bekreftelse på at rett ansikt/fingeravtrykk er verifisert, før appen kan åpnes eller som bekreftelse på at en betaling er signert av deg.

  Mobildata  
  Du kan velge om appen skal ha mulighet til å bruke mobildata, eller bare skal fungere på WiFi.

  Varslinger 
  Motta varsler i appen, for eksempel når du får ny eFaktura.

Mobilbanken Android

Valg av annen innloggingsmetode enn 4-sifret kode og signering av betalinger
 • Touch ID (fingeravtrykk) 
  Fingeravtrykket ditt lagres bare lokalt på din telefon. Handelsbanken får ikke tilgang til denne informasjonen, men mottar bare bekreftelse på at rett fingeravtrykk er verifisert, før appen kan åpnes eller som bekreftelse på at en betaling er signert av deg.
Appdatabruk 
Du kan tillate at appen bruker mobildata mens den kjører i bakgrunnen eller at appen bruker mobildata uten begrensninger, selv når datasparing er på.

Varslinger
Motta varsler i appen, for eksempel når du får ny eFaktura.

Kortkompis iOS

Valg av annen innloggingsmetode enn 4-sifret kode
 • Face ID (ansiktsgjenkjenning) 
 • Touch ID (fingeravtrykk)
  Ansiktsgjenkjenningen og/eller fingeravtrykket ditt lagres bare lokalt på din telefon. Handelsbanken får ikke tilgang til denne informasjonen, men mottar bare bekreftelse på at rett ansikt/fingeravtrykk er verifisert, før appen kan åpnes.

Mobildata
Du kan velge om appen skal ha mulighet til å bruke mobildata, eller bare skal fungere på WiFi.

Kortkompis Android

Valg av annen innloggingsmetode enn 4-sifret kode 
 • Touch ID (fingeravtrykk) 
  Fingeravtrykket ditt lagres bare lokalt på din telefon. Handelsbanken får ikke tilgang til denne informasjonen, men mottar bare bekreftelse på at rett fingeravtrykk er verifisert, før appen kan åpnes.

Appdatabruk 
Du kan tillate at appen bruker mobildata mens den kjører i bakgrunnen eller at appen bruker mobildata uten begrensninger, selv når datasparing er på.


Sletting av app og personopplysninger

Ved avinstallering av appen vil dine personopplysninger og brukerinnstillinger for appen slettes. Dersom du ønsker å laste ned og ta i bruk appen igjen på et senere tidspunkt, vil dette kreve ny identifisering gjennom ny aktivering av appen.

Bankens øvrige tjenester vil fortsatt være tilgjengelig på andre plattformer selv om en app avinstalleres, eller appens tillatelser endres. Dette betyr blant annet at transaksjonsdata og annen informasjon som også finnes i nettbanken din, ikke vil berøres dersom du avinstallerer eller sletter appen. Øvrige opplysninger som ikke er direkte knyttet mot appen vil heller ikke bli berørt.

Du finner mer informasjon om Handelsbankens arbeid med personvern i vår generelle personvernerklæring.