1. Privat
 2. /
 3. Låne
 4. /
 5. Forsikring
 6. /
 7. Personforsikring

Personforsikring

Økonomisk sikkerhet for familien.
Familie i hagen

Forvent det beste, men vær forberedt på det verste
    

En personforsikring kan bidra til økonomisk trygghet for deg og familien din. Familien kan nedbetale gjeld og slippe å selge huset om du faller fra, eller dere kan klare dere med en inntekt om du blir ufør eller invalid.

Snakk med oss og få tilpasset personforsikringen så den passer deg og din situasjon. Personforsikring hos oss inkluderer ulykkesforsikring, uføreforsikring og livsforsikring. Uføreforsikring kan kjøpes frem til utgangen av året du fyller 55 år.

Dette er vår personforsikring:

 • Engangsutbetaling ved død, uansett årsak.
 • Engangsutbetaling ved minst 50% varig arbeidsuførhet, eller om du har mottatt arbeidsavklaringspenger fra NAV i 48/36 måneder (avhengig av når sykmeldingen starter), og har fått innvilget vedtak for 12 nye måneder. 
 • Engangsutbetaling ved ulykke, hvis du blir minst 15 prosent varig medisinsk invalid. Dette gjelder også dine barn.
 • Inntil 60G i utbetalingsbeløp (13G på ulykke).
 • Skattefri utbetaling ved ulykke og uførhet utbetales til deg selv.
 • Skattefri utbetaling ved død til din ektefelle eller barn, eller den du måtte ønske.

Pris er avhengig av forsikringssummens størrelse, valg av dekninger og alder.