Hvordan setter banken boliglånsrenten?

Hvorfor blir boliglånsrenten din det den blir? Mange tenker at det er en tett kobling mellom Norges Banks styringsrente og hvilken boliglånsrente folk må betale til bankene. Det vil det ofte være, men ikke alltid.
Ikon procenttecken

Pengene folk får låne til å kjøpe bolig, kommer grovt sett fra to steder: Noe kommer fra penger kunder har satt inn i banken, men det meste kommer fra penger bankene låner i det internasjonale og norske pengemarkedet. Bankene låner altså ikke penger fra Norges Bank. 

Norges Banks styringsrente og boliglånet

I normale tider vil det ofte være samvariasjon mellom Norges Banks styringsrente og prisen på penger i det internasjonale og norske pengemarkedet. I urolige tider, som i korona-perioden, kan det bli annerledes. Da kan Norges Banks styringsrente og prisen på penger i pengemarkedet ta ulik vei. I slike tider kan vi også oppleve at pengemarkedsrenten svinger mye fra dag til dag, og det blir krevende å avgjøre hva penger skal koste både på kort og lang sikt. 

Nibor og prisen på boliglånet 

I Norge har vi signalrenten Nibor, som sier noe om hva det koster å låne penger i det norske pengemarkedet. Typisk forholder man seg her til hva det koster å låne penger som skal betales tilbake om tre måneder, omtalt som «tre måneder Nibor». Bankene låner imidlertid penger på lengre sikt enn dette, blant annet fordi bankene vil at penger de låner inn i størst mulig grad skal reflektere de pengene som lånes ut. Når boliglånkundene skal betale pengene tilbake om mange år, vil også bankene finansiere seg med lange lån. Lange lån koster mer, og bankenes innlånskostnader vil derfor være høyere enn Nibor-prisen. I perioder med stor usikkerhet og uro i markedet, vil det koste bankene ekstra mye å låne penger i markedet. Påslaget på toppen av Nibor-prisen vil da bli høyere og kan i tillegg svinge mye. Dette handler om at de som låner penger til bankene krevere høyere avkastning i usikre tider.  

Prisen på boliglån er en sum av mange ting

Om vi skal oppsummere, vil prisen på boliglånet ditt avgjøres av flere ting: Den prisen banken må betale for pengene kunder setter inn i banken, prisen på penger banken låner i det norske og internasjonale pengemarkedet, hvilken risiko banken vurderer ved å låne penger til deg, og hva slags totalt kundeforhold du har til banken. Om du bruker banken aktivt med sparing, investeringer og kort, vil det være til din fordel. I tillegg spiller selvsagt konkurransen mellom bankene inn. Fordi det har vært stor konkurranse om kundene, har bankenes fortjeneste på utlån over tid blir presset stadig nedover og er i dag på historisk lave nivåer. 

Bankenes fortjeneste kan svinge

I perioder med endringer i markedet, kan bankenes marginer (fortjeneste) på utlån svinge. Mot slutten av mars 2020 økte bankenes marginer fordi pengemarkedsrenten begynte å gå nedover etter en periode med oppgang, mens marginene i april falt da bankene gjennomførte vesentlige rentenedsettelser (typisk inntil 0,85 prosentpoeng). I mai satte Norges Bank styringsrenten ned til null, og har signalisert at dette er forventet nivå til 2023. I mai beveget også pengemarkedsrentene seg ytterligere ned. 

Handelsbankens priser på lån

I Handelsbanken er ambisjonen å tilby Norges beste bankopplevelse. Den handler om personlig rådgivning og service – og selvsagt gode priser. Som kunde i Handelsbanken vil du ha tilgang til konkurransedyktige priser også fremover. Vi vurderer løpende hva som vil være riktig prising. Endringer kan derfor komme. Vi har imidlertid ikke lov ut fra konkurranselovgivning å signalisere noe om hva vi tenker å gjøre eller når vi tenker å gjøre noe.