1. Privat
 2. /
 3. Låne
 4. /
 5. Boliglån
 6. /
 7. NIBOR-lån

Lån med NIBOR tilknytning

Et alternativ for deg som ønsker en rente tettere på markedet enn ordinær rente.

Hva er NIBOR?

NIBOR (Norwegian InterBank Offered Rate) noteres daglig, slik at det er lett å følge med i renteutviklingen. Det er flere faktorer som spiller inn når renten settes, blant annet signalrenten fra Norges Bank. Reglene for NIBOR fastsettes av Finans Norge.  

Ønsker du mer informasjon om NIBOR, ta gjerne kontakt med rådgiveren din.

Fakta om NIBOR

 • Renten er en tett speiling av renteutviklingen i markedet.
 • Kunderenten er en tre måneders referanserente pluss margin og vil aldri bli lavere enn avtalt margin.
 • Avdragsfrihet kan avtales med rådgiveren din.
 • Om du ønsker å nedbetale deler eller hele lånet skal dette skje ved rentereguleringstidspunktet.

Hva koster et NIBOR-lån?

I dette regneeksempelet har vi brukt:
NIBOR ref.rente 1,85 % (per 30.10.19) + margin 1,55 % = nominell rente 3,40 %

 • På et lån på 2 millioner innenfor 75 % av boligens verdi.  Totalkostnad kr. 2 994 532.
 • Nedbetaling over 25 år
 • Termingebyr kr. 60
 • Etableringsgebyr kr. 3 000
 • Effektivrente 3,54 %