Lån med NIBOR-tilknytning

Et alternativ for deg som ønsker en rente tettere på markedet enn ordinær rente.
Mann i hvit skjorte

Hva er NIBOR?

NIBOR (Norwegian InterBank Offered Rate) noteres daglig, slik at det er lett å følge med i renteutviklingen. Det er flere faktorer som spiller inn når renten settes, blant annet signalrenten fra Norges Bank. Reglene for NIBOR fastsettes av Finans Norge.  

Ønsker du mer informasjon om NIBOR, ta gjerne kontakt med rådgiveren din.

Fakta om NIBOR

  • Renten er en tett speiling av renteutviklingen i markedet.
  • Kunderenten er en tre måneders referanserente pluss margin og vil aldri bli lavere enn avtalt margin.
  • Avdragsfrihet kan avtales med rådgiveren din.
  • Om du ønsker å nedbetale deler eller hele lånet skal dette skje ved rentereguleringstidspunktet.

Priseksempel for NIBOR-lån

3 mnd NIBOR referanserente 4,70 % (per 22.05.2024) + margin 1,55 % =  Nom. rente 6,25 %. Eff. rente 6,43 %. 2 mill o/25 år. Terminbeløp kr 13 1893. Kostnad kr 1 958 016. Totalt kr 3 958 016. Forutsetter 1. prioritets pant innenfor 75 % av boligens verdi. Handelsbanken priser alle kunder individuelt, så dette er kun et eksempel.