Lånebetingelser

Vi finner lånet med de beste betingelsene for deg.
kundemøte på kontor

Det finnes mange muligheter når det gjelder nedbetaling av boliglån. Du kan bestemme deg for å binde renten for forutsigbarhet eller å følge markedets flytende rente. Nedbetalingen skjer gjennom et serie- eller annuitetslån, og kan i perioder også være avdragsfritt. 

                 

Flytende og fast rente

Når du låner kan du velge mellom fast eller flytende rente. Fast rente gir større forutsigbarhet, mens flytende rente gir fleksibilitet.

Annuitetslån og serielån

Du kan betale lånet ditt i like store terminbeløp, eller med et fast avdragsbeløp i tillegg til renter. Hvor lang nedbetalingstiden skal være avtaler du med rådgiveren din.

Rammelån

Et rammelån som gir stor fleksibilitet og frihet når du trenger det.

NIBOR-lån

NIBOR-lån er for deg som ønsker en rente som følger markedet enda tettere enn flytende rente.

Mellomfinansiering

Skal du kjøpe ny bolig før du har solgt den eksisterende boligen din, kan du få behov for et midlertidig lån. Dette lånet kalles mellomfinansiering.

Grønt boliglån

Når boligen din oppfyller krav om energieffektivitet, kan du få en ekstra god rente på boliglånet. Gjelder både nybygg og eldre hus.

Priseksempel for boliglån

Nom. rente 6,04 %. Eff. rente 6,28 %. 2 mill. o/ 25 år. Terminbeløp kr 12 995. Kostnad kr 1 901 492. Totalt kr 3 901 492. Forutsetter 1. prioritets pant innenfor 75 % av boligens verdi. Handelsbanken priser alle kunder individuelt, så dette er kun et eksempel.

Priseksempel for boliglån med fast rente

Nom. rente 4,87 % per 23.05.2024. Eff. rente 5,05 %. 2 mill. o/ 25 år. Terminbeløp kr 11 601. Kostnad kr 1 483 246. Totalt kr 3 483 246. Forutsetter 1. prioritets pant innenfor 75 % av boligens verdi. Bindingsperiode: 5 år. Fastrentepriser kan endres daglig, og det er fastrenten på utbetalingsdatoen som blir gjeldende. Handelsbanken priser alle kunder individuelt, så dette er kun et eksempel.

Priseksempel for rammelån

Nom. rente 5,84 %. Eff. rente 6,08 %. 2 mill o/år. Terminbeløp kr 12 692. Kostnad kr 1 830 472. Totalt kr 3 830 472. Forutsetter 1. prioritets pant innenfor 60 % av boligens verdi. Handelsbanken priser alle kunder individuelt, så dette er kun et eksempel.

Priseksempel for mellomfinansiering

Ved bytte av primærbolig innt. 6 mnd. Løpetid. Nom. rente 7,60 %. Eff. rente 8,14 %. Beregnet for mellomfinansiering 2 mill. o/ 6 mnd hvorav 5 mnd er avdragsfrie. Terminbeløp kr 12 727. Kostnad kr 117 720. Totalt kr 2 117 720. Forutsetter 1. prioritets pant i eksisterende bolig, og i de fleste tilfeller overskudd ved salg av eksisterende bolig. Handelsbanken priser alle kunder individuelt, så dette er kun et eksempel.

Priseksempel for NIBOR-lån

3 mnd NIBOR referanserente 4,70 % (per 22.05.2024) + margin 1,55 % =  Nom. rente 6,25 %. Eff. rente 6,43 %. 2 mill o/25 år. Terminbeløp kr 13 1893. Kostnad kr 1 958 016. Totalt kr 3 958 016. Forutsetter 1. prioritets pant innenfor 75 % av boligens verdi. Handelsbanken priser alle kunder individuelt, så dette er kun et eksempel.

Priseksempel for grønt boliglån

Nom. rente 5,94 %. Eff. rente 6,17 %. 2 mill. o/ 25 år. Terminbeløp kr 12 873. Kostnad kr 1 864 832. Totalt kr 3 864 832. Forutsetter 1. prioritets pant innenfor 75 % av boligens verdi. Handelsbanken priser alle kunder individuelt, så dette er kun et eksempel.