1. Privat
 2. /
 3. Låne
 4. /
 5. Boliglån
 6. /
 7. Flytende og fast rente

Flytende og fast rente

Velg rentebetingelsene som passer best for deg.


mann foran et husvindu

Hva er flytende rente?

Flytende rente betyr at renten følger rentenivået i markedet. Renten vil endre seg i lånets løpetid, og dermed vil også terminbeløpene du betaler endre seg.

Fordeler med flytende rente:

 • Lånet kan ha varierende betalingsbetingelser og du er ikke låst til en nedbetalingsplan.
 • Mulighet for avtale om avdragsfri periode.
 • Du kan få flytende rente på både annuitets- og serielån.
 • Renter og avdrag trekkes direkte fra kontoen din.

Hva er fast rente?

Fast rente betyr at renten på lånet holdes uendret i en avtalt periode, for eksempel i tre, fem, syv eller ti år. Dermed kan du sikre deg mot rentesvingninger i den avtalte perioden, og du vet nøyaktig hva du skal betale på lånet hver måned.

Fordeler med fast rente:

 • Du er forsikret mot høyere terminbeløp i avtaleperioden.
 • Forutsigbare låneutgifter fordi lånerenten ikke påvirkes av rentenivået.
 • Kan kombineres med Boligkreditt og lån med flytende rente.


kvinne og mann ser ned

Hva koster boliglånet?

Nominell rente på 1,95 % på et lån på 2 millioner innenfor 75 % av boligens verdi. Kostnad kr 551 567. Totalkostnad kr 2 551 567*
Nedbetalingstid 25 år
Termingebyr kr 60 
Etableringsgebyr kr 3 000
Depotgebyr kr 2 000
Eff. rente 2,05 % 


*Handelsbanken priser etter kundeforholdet, så prisen er kun et eksempel.