Boliglånsguide

«Hvor mye kan jeg låne?» I boliglånsguiden vår får du svaret på det og andre ting du bør tenke på.
-

1. Hva koster lånet?

For å finne ut hvor mye du kan låne er det mange forhold som spiller inn, som for eksempel krav til egenkapital og betalingsevne. Sammen med din rådgiver i Handelsbanken kan du få svar på hvor mye du kan låne. Ønsker du å regne på hvor mye lånet koster deg, kan du selv teste vår lånekalkulator.

Ikon med hand som håller i värdepapper

Betalingsevne 

Du og din rådgiver vil sammen se på din inntekt opp mot dine faste utgifter og økonomiske forpliktelser, for å få en oversikt over hvor mye du har igjen til å betale ned på et lån. I gjennomgangen tar vi høyde for utgifter til mat og drikke, klær og personlig forbruk – og helst litt til sparing.

Rådgiveren din er pålagt å sørge for at du ikke låner mer enn du klarer og vil derfor også se på hvordan økonomien din blir påvirket ved en eventuell renteøkning.

I noen tilfeller kan det være ønskelig eller nødvendig med en medlåntaker på lånet, typisk om du har variabel inntekt. Dette innebærer at vedkommende som stiller som medlåntaker har like mye ansvar som deg for hele lånet, og da hensyntar vi både din og medlåntakers økonomi.

pengapåse

Egenkapital 

Myndighetene krever at du må ha minst 15 % egenkapital ved kjøp av bolig. For eksempel innebærer dette at du må ha minimum 600 000 kroner i egenkapital om boligen koster 4 000 000 kroner.

Ønsker du å låne mer fordi du ikke har nok egenkapital selv, kan rådgiveren din sammen med deg se på mulighetene for at for eksempel dine foreldre kan stille deler av boligen sin som sikkerhet for ditt lån. Dette kalles en realkausjon og innebærer at vi også må ta en gjennomgang av dine foreldres økonomi.


2. Må jeg ha finansieringsbevis/lånebevis?

Handelsbanken.se

Før du velger å legge inn et bud må du vite hvor mye du kan kjøpe for. Den delen av kjøpesummen som er lån må bekreftes i form av et finansieringsbevis (lånebevis). Dette beviset er gyldig i 3 måneder og kan fornyes ved behov.

Merk deg at du ikke bør informere eiendomsmegler om hvor mye du har til rådighet. Som regel holder det at du oppgir kontaktdetaljene til rådgiveren din så vil eiendomsmegler ta kontakt med vedkommende. Rådgiveren din vil aldri opplyse om hvor mye du kan kjøpe for.

Logg inn i nettbanken og søk om finansieringsbevisÅpnes i nytt vindu

3. Tips til boligjakten

person på et kjøkken

Å finne boligen du vil ha kan ta tid. Vi anbefaler at du setter deg inn i hvordan markedet fungerer der du vil bo. Spørsmålene du bør tenke over kan eksempelvis være om de siste boligene som er solgt i området har gått over eller under prisantydning og hva kvadratmeterprisen ligger på.

Du bør lese salgsoppgaven nøye for det kan spare deg for unødvendige overraskelser som kan koste deg dyrt. Se spesielt på tilstandsrapporten og egenerklæringen.

Legg også merke til energieffektiviteten, som er merket med bokstaver der A er best og G er dårligst. Husk at opptil 60-70 prosent av energikostnadene går til oppvarming av boligen, og en energivennlig bolig gir lavere boutgifter.

Utnytt visningen(e) godt. Det kan være den eneste muligheten du får til å se og undersøke boligen før du bestemmer deg om du har lyst til å legge inn bud Ta gjerne med deg noen som kan se på boligen sammen med deg og som kanskje ser ting du ikke ser.


4. Hvilket lån kan jeg velge?

Hva passer best av annuitetslån eller serielån? Skal man velge fast eller flytende rente? Her får du en kort forklaring på hva dette innebærer.

Annuitetslån eller serielån? 

Annuitetslån er den mest brukte låneformen. Den store forskjellen mellom annuitetslån og serielån ligger i fordelingen mellom avdrag og renter gjennom lånets løpetid.

På et annuitetslån betaler du samme beløp hver måned så lenge renten er uforandret. Etterhvert som du betaler ned lånet blir renteandelen mindre og avdragsdelen høyere.

På et serielån betaler du et høyere beløp hver måned i starten av lånet enn det du ville gjort på et annuitetslån, men til gjengjeld synker renteandelen etter hvert som lånet blir nedbetalt. Dette betyr at den månedlige betalingen blir mindre og mindre gjennom lånets løpetid forutsatt uforandret rente. Avdragsdelen på lånet er like stor gjennom hele lånets løpetid.

Fast eller flytende rente? 

Flytende rente følger rentenivået i markedet, og gjør at den månedlige kostnaden til boliglån endrer seg om renten går opp eller ned. Fast rente gir deg forutsigbarhet ved at dine månedlige utgifter alltid er de samme fordi renten holdes uendret i en avtalt periode på eksempelvis tre, fem, syv eller ti år. Det går an å kombinere fast og flytende rente ved at du har fast rente på deler av lånet og flytende på resten.


5. Nedbetaling av lånet

ikon av nedbetaling av lån

Når du har overtatt boligen og du kan flytte inn i det nye hjemmet ditt, starter nedbetalingen av lånet. I lånedokumentene du har signert, finner du nedbetalingsplanen som gir deg full oversikt over månedlige kostnader bestående av både avdrag og renter. Nedbetalingsplanen finner du også i nettbanken, ved å trykke på lånenummeret i "Min oversikt".


6. Forsikringer

Det kan være en god trygghet med livs- og/eller uføreforsikring. En livsforsikring sørger for at samboer/ektefelle kan unngå å måtte selge boligen om du faller fra. En uføreforsikring kan gi deg økonomisk handlerom til å jobbe redusert eller tilpasse boligen til din nye livssituasjon. 

Tenk også gjennom hvilke forsikringer du tenger når du flytter inn i ny bolig, som innbo- og husforsikring.

Din rådgiver hjelper deg gjerne med å finne ut hva som passer best for deg.


Søk boliglån i Handelsbanken

Vi ønsker en personlig relasjon til våre kunder, og derfor vil vi møte deg på et av våre kontorer før du blir kunde. Hos oss får du en personlig rådgiver som du forholder deg til og banktjenestene vil være tilpasset ditt behov.

Priseksempel for boliglån

Nom. rente 5,79 %. Eff. rente 6,01 %. 2 mill. o/ 25 år. Terminbeløp kr 12 691. Kostnad kr 1 737 843. Totalt kr 3 737 843. Forutsetter 1. prioritets pant innenfor 75 % av boligens verdi. Handelsbanken priser alle kunder individuelt, så dette er kun et eksempel.