Mann og kvinne står på kjøkkenet

Boliglånsguide

1. Hva koster lånet?

For å finne ut hvor mye du kan låne er det flere forhold som spiller inn, som for eksempel krav til egenkapital og betalingsevne. Sammen med rådgiveren din finner du enklest svar på hvor mye du kan låne. Ønsker du å regne på hvor mye lånet koster deg, kan du teste lånekalkulatoren.

Betalingsevne 

Sammen med rådgiveren din ser dere på inntekten din opp mot de faste utgiftene og økonomiske forpliktelsene du har. Da får dere en oversikt over hvor mye du har igjen hver måned til å betale ned på et lån. I gjennomgangen tar vi høyde for utgifter til mat og drikke, klær og personlig forbruk – og helst litt til sparing.

Rådgiveren din er pålagt å sørge for at du ikke låner mer enn du klarer, og vil derfor også se på hvordan økonomien din påvirkes ved eventuelle renteøkninger.

I noen tilfeller kan det være ønskelig eller nødvendig med en medlåntaker på lånet, typisk om du har variabel inntekt. Dette innebærer at personen som stiller som medlåntaker har like mye ansvar som deg for hele lånet. I disse tilfellene hensyntar vi både din og medlåntakers økonomi.

Egenkapital 

Myndighetene krever at du må ha minst 15 % egenkapital ved kjøp av bolig. For eksempel innebærer dette at du må ha minimum 600 000 kroner i egenkapital om boligen koster 4 000 000 kroner.

Ønsker du å låne mer fordi du ikke har nok egenkapital selv, kan rådgiveren din sammen med deg se på mulighetene for at for eksempel foreldrene dine kan stille deler av boligen sin som sikkerhet for lånet ditt. Dette kalles en realkausjon og innebærer at vi også må ta en gjennomgang av dine foreldres økonomi.

2. Må jeg ha finansieringsbevis?

Par som maler vegg og tak i stuen

Før du velger å legge inn et bud må du vite hvor mye du kan kjøpe for. Den delen av kjøpesummen som er lån må bekreftes i form av et finansieringsbevis. Dette beviset er gyldig i 3 måneder og kan fornyes ved behov.

Merk deg at du ikke bør informere megleren om hvor mye du har til rådighet. Som regel holder det at du oppgir kontaktdetaljene til rådgiveren din, så vil megleren ta kontakt med vedkommende og bekrefte at du har finansieringen i orden. Rådgiveren din vil aldri opplyse om hvor mye du kan kjøpe for.

3. Tips til boligjakten

Mann og kvinne ser ut vinduet

Å finne boligen du vil ha kan ta tid. Vi anbefaler at du setter deg inn i hvordan markedet fungerer der du vil bo. Spørsmålene du bør tenke over kan eksempelvis være om de siste boligene som er solgt i området har gått over eller under prisantydning, og hva kvadratmeterprisen ligger på.

Du bør lese salgsoppgaven nøye. Det kan spare deg for unødvendige overraskelser som kan koste deg dyrt. Se spesielt på tilstandsrapporten og egenerklæringen.

Legg også merke til energieffektiviteten, som er merket med bokstaver der A er best og G er dårligst. Husk at opptil 60-70 prosent av energikostnadene går til oppvarming av boligen. En energivennlig bolig gir lavere boutgifter.

Utnytt visningen(e) godt. Det kan være den eneste muligheten du får til å se og undersøke boligen før du bestemmer deg om du har lyst til å legge inn bud. Ta gjerne med deg noen som kan se på boligen sammen med deg og som kanskje ser ting du ikke ser.

4. Hvilket lån kan jeg velge?

Hva passer best av annuitetslån eller serielån? 

Annuitetslån er den mest brukte låneformen. Den store forskjellen mellom annuitetslån og serielån ligger i fordelingen mellom avdrag og renter gjennom lånets løpetid.

På et annuitetslån betaler du samme beløp hver måned så lenge renten er uforandret. Etter hvert som du betaler ned lånet blir renteandelen mindre og avdragsdelen høyere.

På et serielån betaler du et høyere beløp hver måned i starten av lånet, enn det du ville gjort på et annuitetslån, men til gjengjeld synker renteandelen etter hvert som lånet blir nedbetalt. Dette betyr at den månedlige betalingen blir mindre og mindre gjennom lånets løpetid forutsatt uforandret rente. Avdragsdelen på lånet er like stor gjennom hele lånets løpetid.

Skal jeg velge flytende eller fast rente? 

Flytende rente følger rentenivået i markedet, og gjør at den månedlige kostnaden til boliglån endrer seg om renten går opp eller ned. Fast rente gir deg forutsigbarhet ved at de månedlige utgiftene dine alltid er de samme fordi renten holdes uendret i en avtalt periode på eksempelvis tre, fem, syv eller ti år. Det går an å kombinere fast og flytende rente ved at du har fast rente på deler av lånet og flytende på resten.

5. Nedbetaling av lånet

Leiligheter i en bygård

Når du overtar boligen og flytter inn i det nye hjemmet ditt, starter nedbetalingen av lånet. 

I lånedokumentene du har signert finner du nedbetalingsplanen som gir deg full oversikt over månedlige kostnader. Disse består av både avdrag og renter. Nedbetalingsplanen finner du også i nettbanken ved å trykke på lånenummeret i "Min oversikt".

6. Forsikringer

Familie som lerHandelsbanken.se

Det kan være en god trygghet med livs- og/eller uføreforsikring. En livsforsikring sørger for at samboer/ektefelle kan unngå å måtte selge boligen om du faller fra. En uføreforsikring kan gi deg økonomisk handlerom til å jobbe redusert eller tilpasse boligen til din nye livssituasjon. 

Tenk også gjennom hvilke forsikringer du trenger når du flytter inn i din nye bolig, som innbo- og husforsikring. Rådgiveren din hjelper deg gjerne med å finne ut hva som passer best for deg.

Søk boliglån i Handelsbanken

Start gjerne søknaden din digitalt, så tar vi kontakt med deg når vi behandler søknaden din.

Priseksempel for boliglån

Nom. rente 6,04 %. Eff. rente 6,28 %. 2 mill. o/ 25 år. Terminbeløp kr 12 995. Kostnad kr 1 901 492. Totalt kr 3 901 492. Forutsetter 1. prioritets pant innenfor 75 % av boligens verdi. Handelsbanken priser alle kunder individuelt, så dette er kun et eksempel.