Dødsbo

Praktisk informasjon om hva som skjer med bankforholdet når noen dør, og hva du som etterlatt må gjøre.
A family on rocks by the water

Det er vondt å miste noen, og de praktiske oppgavene kan være en ekstra belastning. En viktig oppgave er bankforholdet til avdøde.

Vi skal hjelpe deg så godt vi kan med dette, og understreker at en del av disse sikkerhetsmekanismene slår inn for å beskytte deg som etterlatt, avdødes bo og øvrige arvinger. 

Kontoene blir sperret

Når vi får melding fra Folkeregisteret om dødsfallet, skjer følgende:

  • Alle avdødes kort og kontoer sperres automatisk for bruk, og eventuelle disposisjonsretter bortfaller. 
  • Eventuelle AvtaleGiro- og eFaktura-avtaler blir slettet, og betalingsoppdrag i forfallsregisteret vil ikke bli belastet. 
  • BankID blir slettet. 
  • Alle kontoer er fremdeles åpne for innbetalinger.

Oversikt over bankforholdet

Hvis du ønsker oversikt over bankforholdet før skifteform er valgt, må Handelsbanken få tilsendt «Fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold». Denne fullmakten utstedes av Tingretten. Etter at skifteform er valgt, må skifteattest/uskifteattest fremlegges. Vi kan i utgangspunktet bare gi saldoopplysninger pr dødsfalltidspunktet, samt transaksjonsdata de tre siste månedene forut for dødsfallet på grunn av bankens lovpålagte taushetsplikt. 

Tilgang til midler innestående på konto

Før skifteattesten foreligger kan regninger knyttet til begravelse, husleie, strøm og restskatt belastes avdødes konto. Ta kontakt med oss for å få hjelp til dette. Gjenlevende ektefelle/samboer som har behov for midler til dekning av øvrige levekostnader, kan inngå en avtale med oss om dette. 

Ønskes det tilgang til midler innestående på kontoene trenger vi følgende:

  • Kopi av skifteattest.
  • Kopi av fullmakter fra alle arvinger når skifteattest ikke angir hvem som er fullmektig. 
  • Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. pass, bankkort eller førerkort) fra arvinger, eventuelle fullmaktsgivere og fullmektig for boet. 

Anmodning om å avslutte kundeforholdet

For å avslutte kundeforholdet, trenger vi i tillegg til dokumentasjonen nevnt over, en undertegnet anmodning om avslutning av kontoer. Anmodningen må inneholde opplysning om kontonummer hvor vi kan overføre innestående. Fullmektig må selv sørge for fordeling til andre arvinger. Oppgjør av annet engasjement, som f.eks. fond eller aksjer, må presiseres i anmodningen. 

Du kan levere inn kopier på et av bankkontorene våre, sende via Digipost eller i posten til avdødes nærmeste bankkontor. Digipost- og postaddressene finner du på hvert enkelt bankkontors nettside.

Finn bankkontor

Hva skjer med sparepengene?

Fond

Hvis avdøde har fondsandeler, kan arvingene enten overta fondsandelene eller selge dem og få overført midlene til konto. Hvis arvingene ikke er kunde i Handelsbanken fra før må det opprettes et kundeforhold før andelene overføres. Når kundeforholdet er i orden, overfører vi fondsandelene til arvingene. Ta kontakt med det nærmeste bankkontoret for å få ordnet det praktiske.

Aksjesparekonto

Hvis avdøde har en aksjesparekonto, kan kontoen enten overføres i sin helhet til én arving, fordeles på flere arvinger, eller avsluttes og utbetales til konto. Ta kontakt med nærmeste bankkontor for å få ordnet det praktiske. 

Vi gjør oppmerksom på at når en aksjesparekonto avsluttes vil alle aksjer og fond bli solgt. Avkastningen på aksjer og fond er skattepliktig.