1. Dødsbo

Dødsbo

Praktisk informasjon om hva som skjer med bankforholdet når noen dør, og hva du som etterlatt må gjøre.
A family on rocks by the water

Det er vondt å miste noen, og de praktiske oppgavene kan være en ekstra belastning. En viktig oppgave er bankforholdet til avdøde.

Når vi får melding fra Folkeregisteret om dødsfallet, skjer følgende:

Kontoene er sperret

Alle avdødes kort og kontoer sperres automatisk for bruk og eventuelle disposisjonsretter bortfaller. Eventuelle AvtaleGiro- og eFaktura-avtaler blir slettet og betalingsoppdrag i forfallsregisteret vil ikke bli belastet. BankID blir også slettet. Alle kontoer er fremdeles åpne for innbetalinger. Vi anbefaler at du klipper avdødes kort i to og kaster det.

Oversikt over bankforholdet

På grunn av bankens lovpålagte taushetsplikt kan vi i utgangspunktet kun gi saldoopplysninger pr dødsfalltidspunktet, samt transaksjonsdata de tre siste månedene forut for dødsfallet. Dersom det kreves opplysninger utover dette kan banken kontaktes. Før skifteform er valgt må Handelsbanken få tilsendt «Fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold». Denne fullmakten utstedes av Tingretten. Etter at skifteform er valgt må skifteattest/uskifteattest fremlegges.

Tilgang til midler innestående på konto

Før skifteattesten foreligger kan regninger knyttet til begravelse, husleie, strøm og restskatt belastes avdødes konto. Ta kontakt med oss for å få hjelp til dette. Gjenlevende ektefelle/samboer som har behov for midler til dekning av øvrige levekostnader, kan inngå en avtale med oss om dette. 

Ønskes det tilgang til midler innestående på kontoene trenger vi følgende:

  • Kopi av skifteattest.
  • Kopi av fullmakter fra alle arvinger når skifteattest ikke angir hvem som er fullmektig. Skjema finner du her. Åpnes i nytt vindu
  • Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. pass, bankkort eller førerkort) fra arvinger, eventuelle fullmaktsgivere og fullmektig for boet. 

Anmodning om å avslutte kundeforholdet

For å avslutte kundeforholdet, trenger vi i tillegg til ovennevnte dokumentasjon, en undertegnet henvendelse om avslutning av kontoer. Anmodningen må inneholde opplysning om kontonummer hvor vi kan overføre innestående. Fullmektig må selv sørge for fordeling til andre arvinger. Oppgjør av annet engasjement, som f.eks. fond eller aksjer, må presiseres i anmodningen. 

Du kan levere inn kopier på et av bankkontorene våre, laste disse opp via Digipost eller sende dem i posten til avdødes nærmeste bankkontor.

Finn bankkontor

Hva skjer med sparepengene?

Fond

Hvis en avdød har fondsandeler, kan arvingene enten overta fondsandelene eller selge dem og få overført kontanter. Hvis arvingene ikke er kunde i Handelsbanken fra før må det opprettes et kundeforhold, før andelene overføres. Når kundeforholdet er i orden, overfører vi fondsandelene til arvingene. Ta kontakt med den avdødes personlige rådgiver for å få ordnet det praktiske.

Aksjesparekonto

Hvis avdøde har en aksjesparekonto, kan kontoen enten overføres i sin helhet til én arving, fordeles på flere arvinger, eller avsluttes og utbetales til konto. Ta kontakt med den avdødes personlige rådgiver for å få ordnet det praktiske. Vet du ikke hvem det er kan du bare kontakte oss.

Vi gjør oppmerksom på at når en aksjesparekonto avsluttes vil alle aksjer og fond bli solgt. Avkastningen på aksjer og fond er skattepliktig.