- Handelsbanken.se

Dødsbo

Vil du avtale tid for en gjennomgang av avdødes bankforhold? 

 • Ta kontakt med rådgiveren din hvis du selv er kunde i Handelsbanken. 
 • Ikke kunde? Ta kontakt, så finner vi riktig rådgiver til deg.

Vi skal hjelpe deg så godt vi kan med dette. Vær klar over at en del sikkerhetsmekanismer slår inn for å beskytte deg som etterlatt, avdødes bo og øvrige arvinger.

Dette må du gjøre

En rådgiver hjelper deg med å avslutte den avdødes kundeforhold. Det kan omfatte lån, fond, forsikringer, og normalt gjøres dette innen seks måneder etter dødsfallet. Her har vi laget en liste med ting du må tenke på først.

Dette gjør banken når vi får melding om dødsfall

Når banken mottar melding om dødsfall fra Folkeregisteret, sperres kontoforholdet. Dette betyr at: 
 • Kontoer med innskudd blir stengt for uttak, disponenter eller andre med tilgang til kontoene kan ikke bruke av midlene.
 • Kontoene forblir åpne for innbetalinger.
 • BankID, nettbank, SMS-tjenester og mobilbank er personlig og blir derfor avsluttet.
 • Alle kort slutter å fungere, og skal klippes og kastes.
 • AvtaleGiro og eFaktura-avtaler avsluttes, fordi nettbank slettes og konto sperres. Leverandører vil normalt sende papirfaktura i posten, noe som gjør det enklere for pårørende å se løpende betalingsavtaler og be om betalingsutsettelse. 
 • Betalingsoppdrag som ligger til forfall vil ikke bli belastet.
 • Regninger til nødvendige begravelsesutgifter kan betales fra avdødes konto før skifteattest foreligger, se avsnittet under om å betale regninger.
 • Om avdøde har livs- eller pensjonsforsikringer, må arvinger kontakte selskapet disse er i.
Banken har taushetsplikt, vi kan ikke dele opplysninger om den avdødes kundeforhold før vi har mottatt fullmakter og attester. 

Ordne opp i bankforholdet

Nyttig informasjon og begreper

Noen begreper er ukjente for mange - her er en forklaring på noen av dem.
Handelsbanken.se

Privat skifte

Arvingene må bli enige om hvordan gjeld, eiendeler og formue skal fordeles. Derfor er det viktig å fastslå hvem som er avdødes arvinger. Minst én av arvingene må ta ansvar for gjelden til avdøde. 

For privat skifte utsteder retten en skifteattest. Dere kan velge å utstede en fullmakt som forteller hvem som har fullmakt til å gjøre disposisjoner på vegne av dødsboet. 

- Handelsbaken.se

Offentlig skifte

Offentlig skifte må gjennomføres hvis minst en arving krever offentlig skifte. Tingretten oppnevner da en bostyrer, vanligvis en advokat, som tar seg av forvaltning og fordeling av arven. Offentlig skifte kan skje når arvingene er uenige, det er tvil om arvinger eller ingen overtar boet til privat skifte. 

Det forutsetter at boets midler er tilstrekkelig til å dekke utgifter til begravelse og skifte. 

Handelsbanken.se

Proklama

Usikker på om avdøde etterlot seg mer gjeld enn verdier, for eksempel hos flere kreditorer? Da kan man be tingretten utstede proklama. 

Proklama er en kunngjøring som blir offentliggjort i Norsk Lysingsblad og enkelte aviser, og innebærer at kreditorer må melde kravene sine innen seks uker, før kravet faller bort. Dette gjelder likevel ikke gjeld som er pantesikret.