Bil på norske veier-

Handelsbanken i Norge

Handelsbanken har drevet bankvirksomhet i Norge i over 35 år. Vi har i løpet av disse årene hatt en jevn vekst og er i dag en solid aktør i Norge.

Historien vår

1986 Åpnet representasjonskontor

Handelsbanken ble etablert i Norge i form av et representasjonskontor beliggende i Oslo. To år senere, januar 1988, ble det etablert et datterselskap med navnet Svenska Handelsbanken Norge AS. I 1989 ble det første bankkontoret åpnet på gateplan - det første i sitt slag utenfor Sverige med et komplett sortiment av banktjenester både for privatpersoner og bedrifter.

1990 Oppkjøp av Oslo Handelsbank og Stavanger Bank

Handelsbanken kjøpte Oslo Handelsbank, en lokal bank med kontor i Oslo. Året etter kjøpte banken Stavanger Bank, en relativt nystartet bank med kontor i Stavanger. Samtidig ble det også etablert nye kontor i Oslo- og Stavangerområdene.

1993 Overtakelse av deler av Oslobanken

Handelsbanken overtok deler av virksomheten fra Oslobanken, som da var under avvikling, og et kontor ble etablert i Oslobankens daværende lokaler.

1994 Fra datterselskap til filial

Handelsbanken i Norge ble omdannet fra datterselskap til filial i Svenska Handelsbanken AB, hvilket innebar at bankens virksomhet i Norge kunne nyte godt av morselskapets størrelse og gode rating. Ytterligere bankkontor ble også etablert i Stavanger og Oslo. 

1995 Handelsbanken Liv og Handelsbanken Fondforvaltning

Handelsbanken dannet et forsikringsselskap i form av et datterselskap av Handelsbanken Liv AB i Sverige. På samme måte så Handelsbanken Fondforvaltning AS dagens lys. Sammen med det tidligere etablerte finansselskapet Handelsbanken Finans, hadde banken nå en komplett finansstruktur på lik linje med Svenska Handelsbanken i Sverige. 

1999 Oppkjøp av Bergensbanken

Handelsbanken kjøpte Bergensbanken, en bank med lokal forankring i Bergen. Gjennom dette oppkjøpet fikk Handelsbanken ytterligere 6 bankkontorer i Bergen.

Videre vekst

De påfølgende år har virksomheten økt gjennom etablering av nye bankkontorer. I dag har Handelsbanken 38 bankkontor i Norge, og er blant de største bankene i landet.

Bankkontoret er banken

-

Vi kjenner kundene våre

Bankkontorene kjenner sine kunder og vet bedre enn noen andre hva akkurat du som kunde trenger, ønsker og forventer.  Dette betyr at bankkontoret har det fulle og hele kunde- og resultatansvaret. Det er kontoret, i samråd med deg som kunde, som avgjør hva som er den beste løsningen for deg og din økonomi. For oss er det en selvfølge at beslutningene tas nær deg, nær virkeligheten - på kontoret. Vårt mål er at du opplever oss som en tilgjengelig bank med høy servicegrad.

Evnen til å imøtekomme dine ønsker og behov, og ut fra dette kunne tilby deg riktig produktsammensetning, krever kunnskap. En kunnskap som bare din personlige kunderådgiver på ditt kontor får gjennom lokal tilstedeværelse og nære relasjoner.

Handelsbanken Markets

Mer enn tradisjonelle banktjenester

Vi tilbyr et bredt sortiment av produkter og tjenester utover tradisjonelle banktjenester.


Handelsbanken Markets
Handelsbanken Markets er en enhet innen Svenska Handelsbanken med til sammen ca. 900 ansatte, herav ca. 90 i Norge. Vårt mål er å være best på finansielle løsninger for kunder i Norden.
Les mer om Handelsbanken Markets

Styret og ledergruppen i Handelsbanken Norge

Les om bankens styre og se hvem som er i ledergruppen.