Prisliste utbetalinger

Utbetalinger via Nettbedrift og GlobalOn-line

Pris
Betaling via KID Kr 1,50
Betalinger med strukturert melding (per betaling) Kr 5,00
Betaling med og uten melding Kr 5,50
Kontoregulering Kr 0
Betaling til mottaker uten konto Kr 225
Lønnsutbetaling Kr 2
Tilbakeføring av uhevet girobetaling Kr 200

AvtaleGiro-utbetaling

Per belastning kr 2

AutoGiro - utbetaling

Per belastning kr 2,50

Betalinger fra bedriftskonto i nett-og mobilbank for privatkunder

Betaling med KID fra Bedriftskonto kr 2
Betaling med og uten melding fra Bedriftskonto Kr 5,50

Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel

Per transaksjon kr 2,50

Betaling til utlandet

Nordisk kundebetaling (til konto i Handelsbanken Sverige og Finland).

Kr 60

Europabetaling*

Kr 5,50

Normalbetaling

Kr 75

Ekspressbetaling

Kr 350

Konsernbetalinger

Kr 200
* Ordinær betaling i EUR innenfor EU/EØS med IBAN og BIC, der kostnader i Norge betales av mottaker og kostnader i utlandet betales av avsender.

SEPA Direct Debit -  Betaling

Per utbetaling

EUR 0,20