Prisliste spare og plassere bedrift

Investeringskonto

Kostnader ved kjøp og salg av fond Prisliste fond
Etablering Gratis

Verdipapiroppbevaring

VPS-konto
Opprettelse av VPS-konto gratis

Endring av faste kontoopplysninger

gratis
Årsgebyr beregnet per 31.12 foregående år.

Beholdning med verdi opptil kr 100 000

gratis
Beholdning med verdi fra kr 100 000 til og med kr 1 mill. Kr 400
I tillegg for en del av beholdningen med verdi
- fra 1 mill. opp til 3 mill. (per påbegynt mill.) Kr 150
- fra 3 mill. opp til 10 mill. (per påbegynt mill.) Kr 125

- fra 10 mill. opp til 100 mill. (per påbegynt mill.)

Kr 125

- fra 100 mill. opp til 1 mrd. (per påbegynt mill.)

Kr 125

- fra 1 mrd. opp til 5 mrd. (per påbegynt mill.)

Kr 40

- fra 5 mrd. (per påbegynt mill.)

Kr 30
Sertifikatbeholdning per påbegynt mill. Kr 6
Kontoendringer
Frigivelse ved salg gjennom annen megler, per transaksjon Kr 100
Overførsel/tilbakeførsel til/fra VPS-konto hos annen kontofører, per VP-nummer Kr 100
Overførsel/tilbakeførsel mellom VPS-konto i Handelsbanken, per VP-nummer Kr 0
Flytting av beholdning til annen kontofører, per VPS-konto Kr 100
Etablering, endring og sletting av rettigheter (pant etc.), per registrering Kr 300
Etablering av handelsfullmakt til eksterne verdipapirforetak, per registrering Kr 250
Informasjonsuttrekk
Kopi av utsendt årsoppgave og realisasjonsoppgave, siste år, per epost Kr 10
Kopi av utsendt årsoppgave og realisasjonsoppgave, siste år, per post Kr 20 + porto
Kopi av utsendt årsoppgave og realisasjonsoppgave, gamle oppgaver ** Kr 500
Kopi av utsendte endringsmeldinger og øvrige investormeldinger **
(siste 2 år kan skrives ut gratis via Investortjenester)
Kr 500
Beholdningsoppgave ellers (ved forespørsel) gratis
Uttak av beholdningsoppgave med markedskurser gratis
Utskrift av VPS-kontoer (med og uten beholdning) gratis
Investortjenester VPS

Fakturagebyr per faktura når belastningskonto i Handelsbanken ikke er påført VPS-kontoen.
Gjelder alle tjenester under Verdipapiroppbevaring.

Kr 50

* Avgiften beregnes på grunnlag av samlet nominell verdi per VPS-kontokunde, basert på verdi ved utgangen av hver måned.
**25% mva. er inkl. i prisen

VP-Depotavgift (Oppbevaring av utenlandske verdipapir)

Pris

Minimumsavgift per kvartal

Kr 400
Kr 0 - 500 000* 0,15 %*
kr 500 000 - 2 000 000* 0,07 %*

kr 2 000 000 - *

0,01 %*
Overførsel av verdipapir til/fra depot (per VP-post)

Kr 300

Stemmerettsregistrering ved generalforsamlinger Kr 2 500
Konvertering av verdipapir

Etter avtale

-    Fysiske per oppdrag og VP Etter avtale
-    Dødsbo og oppdrag og VP Etter avtale
Spesielle forespørsler og oppdrag

Etter avtale

Kildeskatt refusjon, pris per refusjon
Tjenesten er merverdiavgiftspliktig, prisen er oppgitt eksklusive mva.
Kr 3 000

Merverdiavgift på 25 % er inkludert i prisen.
* Beregnes av beholdningens markedsverdi omregnet til NOK

Verdipapiroppgjør/-forvaltning:

Prises etter separat avtale med Handelsbanken.

Verdipapirhandel

Aksjehandel via megler (kurtasje)
Norske børsnoterte aksjer, provisjon av handelsbeløp 0,50 % Min kr 300
Norske unoterte aksjer, provisjon av handelsbeløp
(Minste volum kr 20 000)

0,50 %

Min kr 500
Nordiske aksjer, provisjon av handelsbeløp
(Minste volum kr 50 000)
0,50 % Min kr 500
Andre utenlandske aksjer, provisjon av handelsbeløp
(Minste volum kr 50 000)

0,50 %

Min kr 500

Aksjehandel Prime - aksjehandel i nettbank og mobilbank

Norske børsnoterte aksjer, provisjon av handelsbeløp

0,10 %

Min kr 100
Norske børsnoterte warranter og tegningsretter, provisjon av handelsbeløp

0,10 %

Min kr 50
Realtid Level 2 (med ordredybde)*

Per måned

Kr 125

Alarmer på SMS **

Per måned

Kr 2
*25% mva. er inkl. i prisen
**belastes av din teleoperatør