1. Bedrift
  2. /
  3. Prislister
  4. /
  5. Prisliste Plassering

Prisliste plassering bedrift

Verdipapiroppbevaring

Kostnad ved kjøp og salg av fond Prisliste fond
VPS-konto
Opprettelse av VPS-konto gratis

Endring av faste kontoopplysninger

gratis
Årsgebyr beregnet per 31.12 foregående år.

Beholdning med verdi opptil kr 100.000

gratis
Beholdning med verdi fra kr 100.000 til og med kr 1 mill. Kr 400,00
I tillegg for en del av beholdningen med verdi
- fra 1 mill. opp til 3 mill. (per påbegynt mill.) Kr 150,00
- fra 3 mill. opp til 10 mill. (per påbegynt mill.) Kr 125,00

- fra 10 mill. opp til 100 mill. (per påbegynt mill.)

Kr 125,00

- fra 100 mill. opp til 1 mrd. (per påbegynt mill.)

Kr 125,00

- fra 1 mrd. opp til 5 mrd. (per påbegynt mill.)

Kr 40,00

- fra 5 mrd. (per påbegynt mill.)

Kr 30,00
Sertifikatbeholdning per påbegynt mill. Kr 6,00
Kontoendringer
Frigivelse ved salg gjennom annen megler, per transaksjon Kr 100,00
Overførsel/tilbakeførsel til/fra VPS-konto hos annen kontofører, per VP-nummer Kr 100,00
Overførsel/tilbakeførsel mellom VPS-konto i Handelsbanken, per VP-nummer Kr 0,00
Flytting av beholdning til annen kontofører, per VPS-konto Kr 100,00
Etablering, endring og sletting av rettigheter (pant etc.), per registrering Kr 300,00
Etablering av handelsfullmakt til eksterne verdipapirforetak, per registrering Kr 250,00
Informasjonsuttrekk - VPS-konto
Kopi av utsendt årsoppgave og realisasjonsoppgave, siste år, per epost Kr 10,00
Kopi av utsendt årsoppgave og realisasjonsoppgave, siste år, per post Kr 20,00 + porto
Kopi av utsendt årsoppgave og realisasjonsoppgave, gamle oppgaver ** Kr 500,00
Kopi av utsendte endringsmeldinger og øvrige investormeldinger **
(siste 2 år kan skrives ut gratis via Fonds- og Investortjenester på Internett)
Kr 500,00
Beholdningsoppgave ellers (ved forespørsel) gratis
Uttak av beholdningsoppgave med markedskurser gratis
Utskrift av VPS-kontoer (med og uten beholdning) gratis
Liste over tomme VPS-kontoer gratis
Fonds- og investortjenester - VPS
Etableringsavgift gratis
Vedlikeholdsavgift per kontokunde per måned gratis
Passordutsendelse gratis
Valg av kontohaver (etablering og vedlikehold) gratis
Utvidet innsyn gratis

Fakturagebyr per faktura når belastningskonto i Handelsbanken ikke er påført VPS-kontoen.
Gjelder alle tjenester under Verdipapiroppbevaring.

Kr 50,00

* Avgiften beregnes på grunnlag av samlet nominell verdi per VPS-kontokunde, basert på verdi ved utgangen av hver måned.
**25% mva. er inkl. i prisen

VP-Depotavgift (Oppbevaring av utenlandske verdipapir)

Minimumsavgift per kvartal

Kr 150,00
Kr. 0 - 500.000* 0,10 %*
kr. 500.000 - 2.000.000* 0,05 %*

kr 2.000.000 - *

0,01 %*
Overførsel av verdipapir til/fra depot (per VP-post)

Kr 250,00

Stemmerettsregistrering ved generalforsamlinger

Kr 2000,00

Konvertering av verdipapir

Etter avtale

-    Fysiske per oppdrag og VP Etter avtale
-    Dødsbo og oppdrag og VP Etter avtale
Spesielle forespørsler og oppdrag

Etter avtale

Merverdiavgift på 25 % er inkludert i prisen.
* Beregnes av beholdningens markedsverdi omregnet til NOK

Verdipapiroppgjør/-forvaltning:

Prises etter separat avtale med Handelsbanken Nordic Custody Services, tlf. 22 94 07 72.

Verdipapirhandel

Aksjehandel via megler (kurtasje)
Norske børsnoterte aksjer, provisjon av handelsbeløp 0,50 % Min kr 300,00
Norske unoterte aksjer, provisjon av handelsbeløp
(Minste volum 20.000)

0,50 %

Min kr 500,00
Nordiske aksjer, provisjon av handelsbeløp
(Minste volum 50.000)
0,50 % Min kr 500,00
Andre utenlandske aksjer, provisjon av handelsbeløp
(Minste volum 50.000)

0,50 %

Min kr 500,00

Aksjehandel Prime - aksjehandel i nettbank og mobilbank

Norske børsnoterte aksjer, provisjon av handelsbeløp

0,10 %

Min kr 100,00
Norske børsnoterte warranter og tegningsretter, provisjon av handelsbeløp

0,10 %

Min kr 50,00
Realtid Level 2 (med ordredybde)*

Per måned

Kr 452,50

Alarmer på SMS **

Per måned

Kr 2,00
*25% mva. er inkl. i prisen
**belastes av din teleoperatør