Prisliste pensjon og forsikring

Handelsbanken Tjenestepensjon

Administrajonskostnad, årlig

Prosent av G**

Avtalekostnad per kontrakt

1,35 %

Administrasjonskostnad tilknyttet medlemmer

Prosent av G ** per medlem

1-15 medlemmer

0,35 %

16-50 medlemmer

0,25 %

51-100 medlemmer 0,17 %
Over 100 medlemmer 0,13 %
Medlemskostnaden beregnes trinnvis, eks. 20 medlemmer koster 0,35 % for de 15 første medlemmer og 0,25 % for de fem neste.
Forvaltning
Handelsbanken Pensjon 30 0,69 %
Handelsbanken Pensjon 50 0,79 %
Handelsbanken Pensjon 75 0,89 %
Handelsbanken Pensjon 100 0,99 %
Handelsbanken Pensjon Alderstilpasset Avhengig av alderssammensettingen.
Fondsbytte


0,00 %
Forvaltningskostnaden belastes først fondet for deretter å varsle arbeidsgiver og godskrives medlemmets konto ved innbetaling.
Risikoomkostninger
Beregnes på alder og ytelse. Ink. adm. reserve.

* Denne prisen vil bli individuelt beregnet for hver bedrift ut fra antall medlemmer, forsikringssum og alder.
**G Folketrygdens grunnbeløp.
Forvaltningsprovisjon i fondene kommer i tillegg til de oppgitte priser.