Prisliste innskuddsrenter

Sparekontoer

Rente

Høyrentekonto Bedrift

3,75 %
Kontoregulering mellom konti i Handelsbanken – kr 0
Transaksjonspris på øvrige betalinger – kr 10
Plasseringskonto Boligselskap

4,25 % inntil 2 mill.

4,60 % fra 2 mill.

Renten gjelder fra første krone. 12 uttak per kalenderår, deretter kr 250 per uttak.

Brukskontoer

Rente
Bedriftskonto/eBedriftskonto 0,25 %
Skattetrekkskonto 0,15 % Kontoen er sperret for alle andre belastninger enn de som overføres skatteoppkreveren.

Valutakonto

Renten fastsettes individuelt Renten settes ut fra markedsrenten i gjeldende valuta med fradrag for marginen som er avtalt mellom bank og kontohaver.

Øvrige kontoer

Rente

Aksjehandelskonto Bedrift             

0 %
Depositumskonto Bedrift 1,10 % 600 kroner i etableringsgebyr ved opprettelse i Nettbedrift. Fra 2 000 kroner i etableringsgebyr ved manuell opprettelse på kontor. Kontoen benyttes der leietaker er privatkunde.
eKlientkonto 3,25 %

Cash Pool NOK/Flervaluta

Årspris, per konto I henhold til tilbud.

Pris for etablering

I henhold til tilbud.

Generelle vilkår

  • Renter er oppgitt p.t. og p.a.
  • Renten beregnes etterskuddsvis og legges til innskuddsbeløpet.
  • Renter kapitaliseres per 31. desember og/eller ved oppgjør av kontoen.
  • Renteberegningen er basert på antall kalenderdager som gir 365 rentedager i året, dvs. 365/365 (skuddår 366/366)
  • Ved overtrekk på konto belastes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende satser, for tiden 20 % p.a.