1. Bedrift
  2. /
  3. Prislister
  4. /
  5. Prisliste Innskuddsrenter og kontoer

Prisliste innskuddsrenter og kontoer

Dagens rente Rente fra 11.06.2020
Bedriftskonto

0,05 %

0 %

eBedriftskonto 0,05 % 0 %
Skattetrekkskonto 0,05 % - Kontoen er sperret for alle andre belastninger enn de som overføres skatteoppkreveren. 0 %
eKlientkonto 0,10 % 0 %

Valutakonto

Renten settes ut fra markedsrenten i gjeldende valuta med fradrag for marginen som er avtalt mellom bank og kontohaver. 0 %

Høyrentekonto Bedrift

0,10 %

0 % Beløp kr 0-499 999

0,30 % 0,20 % Beløp fra kr 500 000-

Renten gjelder fra første krone. Kontoregulering mellom egne kontoer i Handelsbanken er gebyrfritt. Øvrige betalinger har en transaksjonspris på kr. 10,00.

Dagens rente

Aksjehandelskonto Bedrift             

0,05 %

0 %
Depositumskonto og eDepositumskonto*

0,35 %

0,05 % (*Rente fra 8.06.2020) Beløp kr 0-499 999

0,80 %

0,10 % (*Rente fra 8.06.2020) Beløp fra kr 500 000
Etablering av eDepositumskonto i Nettbedrift kr 750

Oppsamlingskonto - kunde i Handelsbanken             

Årspris per konto, GlobalOn-Line og Cremul.

kr 3 500
Oppsamlingskonto - kunde i annen bank

Årspris per konto inkl. MT940.

kr 10 000

Innskudd i NOK for utenlanske kunder. Renten fastsettes individuelt.

Generelle vilkår

  • Renter er oppgitt p.t. og p.a.
  • Renten beregnes etterskuddsvis og legger til innskuddsbeløpet.
  • Renter kapitaliseres per 31. desember og/eller ved oppgjør av kontoen.
  • Renteberegningen er basert på antall kalenderdager som gir 365 rentedager i året, dvs. 365/365 (skuddår 366/366)
  • Ved overtrekkpå konto belastes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldede satser, for tiden 20 % p.a.
Cash Pool
Årspris per konto

I henhold til tilbud.

Pris for etablering

I henhold til tilbud.