1. Bedrift
  2. /
  3. Prislister
  4. /
  5. Finansiering

Prisliste Finansiering

Lån, leasing, garantier og kreditter

Handelsbanken tilbyr lån, leasing, garantier og kreditter. Rentesats og provisjoner fastsettes etter en totalvurdering i hvert enkelt tilfelle. Leasing tilbys ikke til privatkunder/forbrukere. Ta kontakt med ditt bankkontor for å få mer informasjon om rentesats og provisjoner.

Som kunde hos oss får bedriften alltid en fast rådgiver som gir dere individuelle råd, individuelle løsninger og individuelle priser.

Byggekreditt

Rentesats, provisjon og gebyrer fastsettes etter en totalvurdering av hvert enkelt byggeprosjekt. Ta kontakt med ditt bankkontor.

Etablerings- og termingebyr

Etableringsgebyr

Etter avtale
Termingebyr

Etter avtale

Depot og andre omkostninger

Pant i fast eiendom, salgspant, bankinnskudd osv. (per sikkerhet) * Etter avtale
Endringsomkostninger i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold

Fra 1 500 kroner

Offentlige omkostninger

Tinglysning/notering per dokument

525 kroner
Tinglysning ved refinansiering 200 kroner
Tinglysning i Løsøreregisteret 1516 kroner

* I tillegg kommer eventuelle kostnader ved innhenting av forsikringsattest.

Forsinket betaling/betalingsutsettelse

Påminnelse (1. gangs purring)

Gebyrfritt.
Inkassovarsel (2. gangs purring)

65 kroner

Betalingsoppfordring 180 kroner