Prisliste Finansiering

Lån, garantier og kreditter

Handelsbanken tilbyr lån, garantier og kreditter. Rentesats og provisjoner fastsettes etter en totalvurdering i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt med bankkontoret ditt for å få mer informasjon om rentesats og provisjoner.

Som kunde hos oss får bedriften alltid en fast rådgiver som gir dere individuelle råd, individuelle løsninger og individuelle priser.

Byggekreditt

Rentesats, provisjon og gebyrer fastsettes etter en totalvurdering av hvert enkelt byggeprosjekt. Ta kontakt med ditt bankkontor.

Etablerings- og termingebyr

Etableringsgebyr

Etter avtale
Termingebyr

Etter avtale

Depot og andre omkostninger

Pant i fast eiendom, salgspant, bankinnskudd osv. (per sikkerhet) * Etter avtale
Endringsomkostninger i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold

Fra kr 1 500

Offentlige omkostninger

Tinglysning/notering per dokument (fast eiendom), papirbasert innsending

Kr 585
Tinglysning/notering per dokument (fast eiendom), elektronisk innsending Kr 540
Tinglysning ved refinansiering Kr 200
Tinglysning i Løsøreregisteret Kr 1 516

* I tillegg kommer eventuelle kostnader ved innhenting av forsikringsattest.

Forsinket betaling/betalingsutsettelse

Påminnelse (1. gangs purring)

Gebyrfritt.
Inkassovarsel (2. gangs purring)

Kr 35

Betalingsoppfordring Kr 105