Prisliste Finansiering

Lån, garantier og kreditter

Handelsbanken tilbyr lån, garantier og kreditter. Rentesats og provisjoner fastsettes etter en totalvurdering i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt med bankkontoret ditt for å få mer informasjon om rentesats og provisjoner.

Som kunde hos oss får bedriften alltid en fast rådgiver som gir dere individuelle råd, individuelle løsninger og individuelle priser.

Byggekreditt

Rentesats, provisjon og gebyrer fastsettes etter en totalvurdering av hvert enkelt byggeprosjekt. Ta kontakt med ditt bankkontor.

Etablerings- og termingebyr

Etableringsgebyr

Etter avtale
Termingebyr

Etter avtale

Depot

Pant i fast eiendom, salgspant, bankinnskudd osv. (per sikkerhet) * Etter avtale
Endringsomkostninger i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold

Fra kr 1 500

* I tillegg kommer eventuelle kostnader ved innhenting av forsikringsattest.

Offentlige omkostninger

Tinglysing/notering per dokument (fast eiendom), papirbasert innsending kr 500
Tinglysing/notering per dokument (fast eiendom), elektronisk innsending kr 500
Tinglysing ved refinansiering kr 500
Tinglysing i Løsøreregisteret kr 1 280

Forsinket betaling/betalingsutsettelse

Påminnelse (1. gangs purring)

Kr 0
Inkassovarsel (2. gangs purring)

Kr 35

Betalingsoppfordring Kr 105