1. Prisliste Dokumentinkasso og remburs

Prisliste dokumentinkasso og remburs

Dokumentinkasso

Inkassoprovisjon

0,275 %
- Minimum Kr 750
- Maksimum Kr 2 500
Dokumentprovisjon – beregnes i tillegg til inkassoprovisjon

0,125 %

- Minimum

Kr 500

- Maksimum

Kr 1 200

Akseptprovisjon

0,100 %

- Minimum

Kr 500

- Maksimum

Kr 1200

Endringsprovisjon

Kr 500

Fristillelse av varer

Kr 500

Importremburs

Åpningsprovisjon – beregnes for hver påbegynte 3 måneders periode 0,500 %
- Minimum Kr 1 000
Dokumentprovisjon – beregnes av fakturaverdi på hver enkelt disposisjon 0,275 %
- Minimum Kr 1 000
Akseptprovisjon 2 % p.a.
- Minimum Kr 750
Endringsprovisjon (per endring) Kr 1 000
Fristilling av varer Kr 500
Avvikshåndtering (discrepancy fee) belastes utenlands bank Kr 1 000
Utarbeidelse av utkast til remburs Kr 750

Eksportremburs

Adviseringsprovisjon Kr 1 500
Forhåndsgransking av dokumenter Kr 1 000
Dokumentprovisjon 0,275 %
- Minimum Kr 1 000
Endringsprovisjon (per endring) Kr 1 000
Akseptprovisjon vurderes i hvert enkelt tilfelle etter bank og landrisiko Min kr 1 000
Bekreftelsesprovisjon vurderes i hvert enkelt tilfelle etter bank og landrisiko Min kr 1 000

I tillegg kommer utgifter som banken har vedr. porto, SWIFT, telex, kurér etc.

For saker som krever saksbehandling ut over normal tidsbruk vil det bli belastet Behandlingsprovisjon, minimum kroner 500.