Prisliste dokumentinkasso og remburs

Dokumentinkasso

Inkassoprovisjon

0,275 %
- Minimum Kr 750
- Maksimum Kr 2 500
Dokumentprovisjon – beregnes i tillegg til inkassoprovisjon

0,125 %

- Minimum

Kr 500

- Maksimum

Kr 1 200

Akseptprovisjon

0,100 %

- Minimum

Kr 500

- Maksimum

Kr 1200

Endringsprovisjon

Kr 500

Fristillelse av varer

Kr 500

Importremburs

Åpningsprovisjon – beregnes for hver påbegynte 3 måneders periode 0,500 %
- Minimum Kr 1 000
Dokumentprovisjon – beregnes av fakturaverdi på hver enkelt disposisjon 0,275 %
- Minimum Kr 1 000
Akseptprovisjon 2 % p.a.
- Minimum Kr 750
Endringsprovisjon (per endring) Kr 1 000
Fristilling av varer Kr 500
Avvikshåndtering (discrepancy fee) belastes utenlands bank Kr 1 000
Utarbeidelse av utkast til remburs Kr 750

Eksportremburs

Adviseringsprovisjon Kr 1 500
Forhåndsgransking av dokumenter Kr 1 000
Dokumentprovisjon 0,275 %
- Minimum Kr 1 000
Endringsprovisjon (per endring) Kr 1 000
Akseptprovisjon vurderes i hvert enkelt tilfelle etter bank og landrisiko Min kr 1 000
Bekreftelsesprovisjon vurderes i hvert enkelt tilfelle etter bank og landrisiko Min kr 1 000

I tillegg kommer utgifter som banken har vedr. porto, SWIFT, telex, kurér etc.

For oppdrag som krever saksbehandling ut over normal tidsbruk eller må hastebehandles, vil det bli et tillegg som står i forhold til arbeidet, minimum kroner 750 per oppdrag.