1. Bedrift
  2. /
  3. Prislister
  4. /
  5. Prisliste Dokumentinkasso og remburs

Prisliste dokumentinkasso og remburs

Dokumentinkasso

Inkassoprovisjon

0,275 %
- Minimum Kr 750,00
- Maksimum Kr 2500,00
Dokumentprovisjon – beregnes i tillegg til inkassoprovisjon

0,125 %

- Minimum

Kr 500,00

- Maksimum

Kr 1200,00

Akseptprovisjon

0,100 %

- Minimum

Kr 500,00

- Maksimum

Kr 1200,00

Endringsprovisjon

Kr 250,00

Fristillelse av varer

Kr 500,00

Importremburs

Åpningsprovisjon – beregnes for hver påbegynte 3 måneders periode 0,500 %
- Minimum Kr 1000,00
Dokumentprovisjon – beregnes av fakturaverdi på hver enkelt disposisjon 0,275 %
- Minimum Kr 1000,00
Akseptprovisjon 2 % p.a.
- Minimum Kr 1000,00
Endringsprovisjon (per endring) Kr 750,00
Fristilling av varer Kr 500,00

Eksportremburs

Adviseringsprovisjon Kr 500,00
Dokumentprovisjon 0,275 %
- Minimum Kr 1000,00
Endringsprovisjon (per endring) Kr 1000,00
Akseptprovisjon vurderes i hvert enkelt tilfelle etter bank og landrisiko Min. kr. 1000,00
Bekreftelsesprovisjon vurderes i hvert enkelt tilfelle etter bank og landrisiko Min. kr. 1000,00

I tillegg kommer utgifter som banken har vedr. porto, SWIFT, telex, kurér etc.

For saker som krever saksbehandling ut over normal tidsbruk vil det bli belastet Behandlingsprovisjon.