1. Bedrift
  2. /
  3. Prislister
  4. /
  5. Prisliste Dokumentinkasso og remburs

Prisliste dokumentinkasso og remburs

Dokumentinkasso

Inkassoprovisjon

0,275 %
- Minimum Kr 750,00
- Maksimum Kr 2500,00
Dokumentprovisjon – beregnes i tillegg til inkassoprovisjon

0,125 %

- Minimum

Kr 500,00

- Maksimum

Kr 1200,00

Akseptprovisjon

0,100 %

- Minimum

Kr 500,00

- Maksimum

Kr 1200,00

Endringsprovisjon

Kr 500,00

Fristillelse av varer

Kr 500,00

Importremburs

Åpningsprovisjon – beregnes for hver påbegynte 3 måneders periode 0,500 %
- Minimum Kr 1000,00
Dokumentprovisjon – beregnes av fakturaverdi på hver enkelt disposisjon 0,275 %
- Minimum Kr 1000,00
Akseptprovisjon 2 % p.a.
- Minimum Kr 1000,00
Endringsprovisjon (per endring) Kr 750,00
Fristilling av varer Kr 500,00
Avvikshåndtering (discrepancy fee) belastes utenlands bank Kr 1000,00
Utarbeidelse av utkast til remburs Kr 750,00

Eksportremburs

Adviseringsprovisjon Kr 500,00
Dokumentprovisjon 0,275 %
- Minimum Kr 1000,00
Endringsprovisjon (per endring) Kr 1000,00
Akseptprovisjon vurderes i hvert enkelt tilfelle etter bank og landrisiko Min. kr. 1000,00
Bekreftelsesprovisjon vurderes i hvert enkelt tilfelle etter bank og landrisiko Min. kr. 1000,00

I tillegg kommer utgifter som banken har vedr. porto, SWIFT, telex, kurér etc.

For saker som krever saksbehandling ut over normal tidsbruk vil det bli belastet Behandlingsprovisjon, minimum kroner 500.