Prisliste Business kreditt

Business kreditt

Pris per år Kr 490
Varekjøp kr 0
Kontantuttak Norge (minibank) 1,5 % av uttaksbeløp (min. kr. 25)
Kontantuttak utland 1,5 % av uttaksbeløp (min. kr. 25)
Erstatningskort Kr 100

Gebyr ved papirfaktura (EHF er gratis)

Kr 25
Nominell rente* 18,00 %
Effektiv rente* 22,13 %
LoungeKey (tilgang til flyplasslounge)                          
Per gjest 30 USD.

Gratis

Overføring av korttransaksjoner til reiseregningssystem (P.t. kun Visma.net Expense)

Etablering kr 0
Årspris kr 2 000

* Nominell og effektiv rente ved benyttelse av kreditt utover rentefri periode (inntil 45 dager) for 50 000 kroner, med nedbetaling over ett år. (Årsgebyr og gebyr for to kontantuttak er med i beregningen.)

Valutapåslag

Ved bruk av kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen som benyttes er kurs på oppgjørsdag i MasterCard Int. pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 1,95 %. Dette kommer
i tillegg til ovennevnte priser.