Innhenting av legitimasjon for nettbedriftsbrukere

Legitimasjon

Manglende legitimasjon og sperring av tilgang

Du kan legitimere deg på to måter:  

  1. Har du BankID fra annen bank kan du legitimere deg elektronisk i  , og tilgangene kan gjenåpnes direkte. 
  2. Har du BankID eller bankkort med bilde fra Handelsbanken må du fysisk møte på ett av våre kontorer og legitimere deg. Pass er nemlig det eneste godkjente legitimasjonsdokument for å få BankID. 

Hvorfor innhenter vi ny legitimasjon? 

Alle banker er lovpålagt å oppdatere legitimasjonsdokumenter og informasjon på kundene sine. Norske myndigheter har den siste tiden bedt norske finansforetak bekrefte at vi har oppdatert legitimasjon på våre kunder. Som bank har vi et viktig samfunnsoppdrag med å forebygge og identifisere økonomisk kriminalitet. Ved å oppdatere legitimasjonsdokumenter kan vi i større grad beskytte kundene våre mot kriminalitet som ID-tyveri og svindelforsøk. 

Hvor kan du levere legitimasjon? 

Du kan komme innom et av våre bankkontorer, men sjekk nettsiden til ditt nærmeste kontor om du må avtale tid først. Hvis du lurer på noe eller ønsker å legitimere deg elektronisk,  kan du sende oss en e-post på legitimasjon@handelsbanken.no eller kontakte rådgiveren din. Husk å oppgi telefonnummer i e-posten.

Hva er gyldig legitimasjon?

Har du BankID fra Handelsbanken er pass eneste gyldige legitimasjonsdokument. Har du ikke BankID fra oss kan du legitimere deg på kontor med følgende dokumentasjon:

  • Norske og utenlandske pass (ikke nødpass) 
  • Norske førerkort 
  • Norske bankkort med bilde (fra annen bank) 
  • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land 
  • Norsk utlendingspass (blått pass) 
  • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)